Jedinečnost

Jsem jedinečný/á a stejně tak jsou jedineční všichni ostatní.

V Duchu tvoříme všichni jednotu. Přesto je moje tvář jedinečná a odlišná od tváře Boha. Vy a já si nemáme být podobní. I když mnoho lidí prožívá svůj život podle toho, co si myslí jejich sousedé, já se mohu rozhodnout držet se svého srdce a nechat sousedy myslet si, co chtějí. Neznamenám ani příliš mnoho, ani příliš málo a nemusím se podrobovat druhým. Rozhodl/a jsem se, že se budu mít rád/a a milovat se jako úžasný božský projev života, jakým jsem. Být sám/a sebou je radostné dobrodružství! Sleduji svou vnitřní hvězdu a jiskřím a zářím na své vlastní jedinečné cestě. Miluji život!

V jedinečnosti není žádná konkurence ani srovnání.

Louise L. Hay

« PochopeníNásilí »