Nebesa nad tebou bdí

Anděl Strážný

Buďte si jistí, že nad vámi i vašimi blízkými bdí Bůh i vaši Andělé Strážní. Hluboce vás milují a nejenže nejste sami v této situaci, ale nejste sami nikdy. Vy i vaši blízcí jste na každém kroku obklopeni mocnými pomocníky.

Berte tuto kartu jako výzvu k tomu, abyste všechny své strachy a obavy odevzdali Nebesům. Skutečně není nic, čeho byste se museli obávat. A i kdyby bylo, obavy nikdy nikomu nepomohly danou situaci zlepšit nebo změnit. Mnohem lepší je se modlit a žádat o pomoc a poté dovolit Nebesům, aby vám pomohla. Boží lásku, pomoc a ochranu si zasloužíte.

Při spánku nad vámi i vašimi milovanými bdí Andělé. Tím Strážní Andělé ochraňují i váš domov, zdraví a celkové blaho, jejich mocnou lásku nic nepřekoná. A tato láska kolem vás vytváří neproniknutelnou ochranou hradbu, díky níž jste v naprostém bezpečí.

« Moudré rozhodnutí Neustupuj »