Moudré rozhodnutí

Anděl Strážný

Rozhodnutí, které hodláte učinit, je moudré a správné. Vaši Andělé Strážní vás vyzývají, abyste věřili své vnitřní moudrosti. Někdy nevíte, jak se rozhodnout, a děláte si starosti, a to jen proto, že jste se v minulosti rozhodli párkrát nesprávně. Když se však nad těmito takzvaně "nesprávnými" rozhodnutími zamyslíte,

uvědomíte si, jak moc jste se díky nim naučili a díky tomu vlastně pak i tolik získali! Tak vidíte, tady máte důkaz, že neexistuje špatné rozhodnutí.

V tomto případě si lámete hlavu, zda odpovídá vaše rozhodnutí i vůli Boží. Poznáte to podle toho, zda ve vašem srdci to, co se chystáte učinit, vyvolá neklid, nebo vnitřní mír. Pokud se ve vašem nitru něco bouří proti tomu, co děláte, nebo o tom nějaká část ve vás pochybuje, pak se daným rozhodnutím nebo činností protivíte Boží vůli. Někdy se může zdát, že jednat ve shodě s Boží vůlí znamená zvolit tu nejobtížnější cestu. Avšak vaši Andělé Strážní vás žádají, abyste naprosto důvěřovali v jejich lásku, podporu a ochranu.

Pokud právě děláte zásadní životní změny, pak skrze opakované modlitby zůstaňte napojeni na Boží vedení. Tak jako pilot letadla ve vzduchu neustále komunikuje s letištní věží a jejími dispečery, musíte i vy neustále udržovat své spojení s Bohem. Důvěřujte všem znamením, která přinášejí lásku, pravdu a etiku, protože jsou skutečně znamením z Nebes a jsou pro vás tím nejmoudřejším řešením.

« Modli seNebesa nad tebou bdí »