Neustupuj

Svatá Anežka Římská

Nebesa vás vyzývají, abyste ve jménu pravdy a hrdosti stáli za svým. K tomu, abyste dostali to, po čem toužíte, není třeba ustupovat ani dělat kompromisy. Máte právo žít podle svých ideálů. Příkladem vám může být Svatá Anežka Římská. Ona si byla vědoma toho, že v milostných vztazích, stejně jako v otázkách profese, rodiny, zdraví i ostatních životních oblastí, nesmí dělat člověk ústupky ze svých hodnot a ideálů.

Nacházíte-li se v těžké situaci, pokuste se nejdříve dohodnout na výhodnějším řešení s osobami, kterých se záležitost týká. Pokud například nejste šťastni ve svém milostném vztahu, řekněte svému partnerovi upřímně, co cítíte a proč. Svatá Anežka i vaši Andělé Strážní vám budou stát po boku a pomohou vám k tomu, abyste byli upřímní, ale aby přitom byla vaše slova láskyplná, aby vás váš partner opravdu vyslyšel. Pokud tato rozmluva nepřinese uspokojivé výsledky, Anežka povede vaše kroky ke schopnému terapeutovi či k organizaci, která se zabývá pomocí na dané téma. Zásadní je však, abyste nedělali ústupky a stáli si za svým. Jako Boží dítě si zasloužíte, aby s vámi bylo zacházeno s láskou a úctou a aby vám nikdo neupíral vaší důstojnost. Nepřistupujte na nic, co by bylo kompromisem vzhledem k tomu, oč žádáte.

Svatá Anežka byla ve vztahu ke svým ideálům nesmlouvavá. Ačkoli jí mučili a vyhrožovali smrtí, odmítla zradit svou víru. Legenda také vypráví, že odmítla všechny nápadníky, přičemž jedním z nich byl dokonce římský hodnostář, přesto byla odhodlána si uchovat cudnost. Několik mužů se jí pokusilo znásilnit, ale než čin mohli dokonat a ublížit jí, znenadání oslepli. Svatá Anežka zemřela mladá, jako panna, pro svou víru. Je svatou ochránkyní zasnoubených párů a pomáhá těm, kdo hledají partnera pro manželství.

« Nebesa nad tebou bdí Odměna »