Milenci

V jednom z nejstarších příběhů se vypráví o volbě mezi poznáním a naplněním světských smyslů na straně jedné a prostotou nikdy nekončícího přítomného okamžiku na straně druhé.

Nechat se obejmout, hledat spojení, po kterém všechny duše prahnou a touží, poznat jednotu vášně a lásky a oddat se jí. Mají otevřené oči, ale vidí jen jeden druhého, nevšímají si slunce, které nad nimi obíhá po své dráze, nevnímají nebe nad svými hlavami. Jejich čela nezdobí zlatá, drahokamy vykládaná královská koruna ani selský věnec spletený z révy a polních květů, neboť sily, které Milence spojují, tímto způsobem nerozlišují, a žádný rozdíl nevnímají ani sami Milenci.

„Vezmi si toto semeno," promluví muž k ženě a do dlaně jí vtiskne žalud.

„Zalévej ho z pramene svého ducha a svých záměrů."

„A uvidíme, co z něj vyroste," dodá žena.

Význam: Spojeni, rovnováha, energie, proud, láska, touha, vášeň, propojení srdce a mysli, partnerský nebo manželský svazek. Povaha této karty může být romantická, ale ne nutné. Milenci vypovídají také o určování hodnot a o těžkém rozhodování - nevinnost vtělená do holubic je v kontrastu vůči lesklému rudému jablku, jednomu z nejstarších symbolů pokušení, kolem kterého se ovijí had. Podobné čistá jednoduchost bílých květů kaly kontrastuje s bohatostí a smyslovou rafinovaností růže.

« VeleknězVůz »