Vůz

Je okřídleným vítězstvím, bohyní Niké nebo Maeve. Věří si a s jistotou se řítí z nebes. Ze zpěněných vod a podmořských hlubin k sobě povolala jednorožce. Ochotně jí slouží, jako by odjakživa byli zvykli podvolovat se tak jasnému záměru. Mohutné vlny příboje krotnou pod kouzelnými koly jejího vozu. Burácivé vlnobití má v sobě sílu celého moře, avšak tam, kudy bohyně vede své jednorožce, se vlny utišují a tvoří před ni hladinu nehybnou a lesklou jako zrcadlo.

Nehybnost toho, jehož věčným projevem je pohyb, vyvolává pozdviženi mezi obyvateli moře. V jeho hlubinách si duchové oceánu šeptají s mořským bohem a ve víru vodních barev tančí a stoupají vzhůru, aby pozdravili tu, jejíž sila vůle a schopnost ovládat jsou tak nepopiratelné, že zkrotila i divoký, věčně rozbouřený oceán.

Význam: Překonání překážek, dosažení vítězství, zacílení záměru a vůle, utváření vlastni osobnosti, sebedůvěra, dodržování kázně, ujímáni se moci a vlády, jednání s neochvějnou jistotou. Ovládat /se/ je třeba za všech okolností. Podmínky se stále mění, a tak představují neustálou výzvu - na tomto světě se stále dokola střídají lidé, emoce a situace. Na mlhavé hranici obzoru, kde se moře setkává s oblohou, se neustále udržuje napětí mezi vodou a vzduchem, jeden živel střídavé ustupuje druhému, aby ho vzápětí vytlačil. K vítězství je třeba získat důvěru a vědět, jak se pohyboval na tenkém ledě.

« MilenciSíla »