Velekněz

Pověz mi něco," prosí mlok Velekněze.

„A co bys chtěl slyšet, maličký?" Slova Velekněze plynou pomalu. Každou slabiku jako by tahal z hloubky, jako by každá měla svůj vlastní kořínek, kterým vrostla do jeho nitra. Mlok je však na to zvyklý a trpělivý.

„Řekni mi, že můžu létat. Nic mi nechybělo. A pak mi jednoho dne kamarádka housenka řekla, že se ji chce spát. Spala dlouho, až jsem na ni skoro zapomněl - až do včerejška. Včera přiletěla můra a posmívala se mi. Její smích byl smíchem housenky a hlasem housenky mi taky vyprávěla, že se jí zdálo o křídlech."

„Aha," hlasitý výdech jako by zněl věčně. „Hm, maličký, to je mi líto. Housenka má takový dar. Může spát a snít o létání. Kolem svého těla utká hedvábný rituál a pak přijde den. kdy ji její vize promění. Ty..."

„Já chci taky snít o létání!" pronese mlok velmi vážně.

„Snít můžeš," připustí jeho přítel a učitel. „Nebudu ti upírat tvou božskou podstatu. Jen věz, že to tvé božství se bude ubírat jinými cestami než housenčino. Nevzdávej se však svého snu, mloku."

Význam: Kořeny Velekněze sahají hluboko, ovíjejí se kolem tajemství, tradic a věků. Velekněz věří rituálům a obřadům, hledání poznání a hlubšího významu a věří ve stálost a nesmlouvavost dané věrouky. Osvětluje duchovní záležitosti a převádí je do pozemské roviny. Je klidný a umí se ovládat, je to učitel, s jehož pomocí lze rozluštit skrytá tajemství.

« CísařMilenci »