Kuan Jin

Soucítění

Zanechte posuzování sebe i druhých a zaměřte se na lásku a světlo uvnitř každé bytosti.

Poselství Kuan Jin: Laskavost je sílou za opravdovou mocí a vychází z toho, že si sami sobě dopřejete laskavých slov, myšlenek, činů, plánů, ale i všech možných jídel. Obrňte se proti hrubosti tím, že si dáte za úkol přitahovat jen laskavé a jemné životní lekce a vztahy. Proměňte hrubost na laskavost tím, že odmítnete vidět cokoliv jiného než světlo, které vyzařuje z každého a ve všech situacích. Začněte u vztahu k sobě. Ve všech ohledech na sebe buďte jemní. Buďte šťastní, hodní, laskaví, vlídní, ale ze všeho nejvíce buďte sami k sobě upřímní.

Různé významy této karty: Odevzdejte pocity viny a studu Nebesům, aby je uzdravila a přeměnila • Smýšlejte pozitivně o sobě a o druhých • Vyvarujte se pomlouvání sebe a druhých • Odpusťte sobě i ostatním • Zbavte se perfekcionistických tendencí •

O Kuan Jin: Východní bohyně Kuan Jin vyslyší všechny modlitby ohledně čistoty, láskyplné péče a jemné síly. Kuan Jin je bodhisattva, což znamená, že je zvolená k povýšení do stavu Buddhovství. Přesto se zavázala zůstat poblíž Země, dokud všechna stvoření nebudou osvícena. Tato mladistvá a krásná bohyně nám pomáhá nalézt soucítění a milosrdenství k sobě samým i k ostatním. Je také ochránkyní dětí a žen, probouzí zájem o hudbu, hudební nadání, ale i jasnozřivost.

« Kordélie Lakšmí »