Jsi vůdce!

Svatá Johanka z Arku

Tato karta vás vyzývá, abyste využili svých vůdcovských schopností k pomoci v určité důležité záležitosti. Pravděpodobně už víte nebo alespoň tušíte, oč se jedná. Vaše přirozené schopnosti inspirují k pomoci i druhé. A i když o sobě možná takto nesmýšlíte, důvěřujte tomu, že jste si tuto kartu vytáhli jako jasné znamení toho, že právě vy jste pro tento úkol vybráni.

Modlete se a proste Boha, Svatou Johanku z Arku i ostatní Svaté a Anděly, aby vám dali jasné znamení, jak být v dané věci tím nejlepším vůdcem a jak postupovat. Vaše Božsky inspirované činy i slova podnítí druhé k pozitivním krokům a ku pomoci. Nejlepším vůdcem je ten, který je sám živoucím příkladem. Proto žijte tak, aby ostatní mohli obdivovat vaší vnitřní celistvost, čestnost a sílu charakteru.

Svatá Johanka z Arku je inspirací pro všechny, kteří mají touhu nějak pomoci, ale přitom pochybují o tom, jestli jeden člověk svou pomocí vůbec něco zmůže. V patnácti letech měla Johanka vize, ve kterých viděla světla a slyšela hlasy, které později přiřkla mimo jiné Svatým, Michaelovi, Kateřině a Markétě. Tyto hlasy jí nabádaly, aby zachránila Francii před invazí Anglie. Johanka následovala v naprosté víře své vidění, vítězně vedla francouzskou armádu do boje a ustanovila na trůn Karla VII, jako francouzského krále.

Po tomto úspěchu byla prodána Angličanům, kterými byla souzena, obviněna a upálena zaživa za kacířství. Po 23 letech po její smrti byla všechna její obvinění zrušena. Johanka z Arku je ochránkyní všech, kteří jsou pronásledováni za své duchovní přesvědčení, ale také žen sloužících v armádě.

« Jistota Krása života »