Jistota

Archanděl Michael

Je s vámi Archanděl Michael, který podpoří vaší sebejistotu, abyste se strachu mohli postavit úkolu, který vás čeká (a dokonce si to i užít). Tento Archanděl vám pomáhá proti negativitě, která vás ovládá, podporuje váš optimismus a naplňuje vás vírou. Stojí po vašem boku, aby k vám měli přístup jen čestní a poctiví lidé a abyste byli účastníky jen stejně čistých jednání. Buďte si jisti Boží mocí, která vás vždy a za všech okolností ochrání. Jste v bezpečí. Je přirozené, že člověk cítí strach ze změny, když vstupuje do nové fáze života. Můžete mít obavy, zda jste připraveni a dostatečně kvalifikováni na to, co máte před sebou. Proto nezapomínejte, že Bůh vám nikdy nepřivede do cesty nic, nač byste neměli dostatek síly nebo schopnosti. Nebesa také dohlížejí na to, abyste měli mocné společníky, jako je například Archanděl Michael, aby vám byli všemožně ku pomoci.

Archandělé jsou přímými nadřízenými našich osobních Andělů Strážných a jméno Michael znamená ,,Ten, jenž se podobá Bohu“. V Bibli je vyobrazen jako princ, který bojuje proti nízkým silám, aby nás všechny ochránil. Mnoho lidí popisuje své zážitky zázračné záchrany života či jiné pomoci, když ho zavolali na pomoc. Proto je ochráncem policistů, strážců a strážníků i námořníků. Zavoláte-li si na pomoc Archanděla Michaela, budete se cítit sebejistě a v bezpečí.

« Hudba Jsi vůdce! »