Krása života

Anděl Strážný

Váš Anděl Strážný vás žádá, abyste si začali více všímat toho, jak je život krásný. Vzkazuje vám, že jste vzácnou a krásnou bytostí a že by vám rád pomohl vnímat radost a štěstí. Pokud cítíte, že se vaše srdce uzavřelo a zatvrdilo kvůli špatným zkušenostem, které vás v životě potkaly, požádejte svého Anděla Strážného, aby vám pomohl srdce znovu otevřít a snížit tak vaše obranné mechanismy vůči lidem i světu. V bezpečí jste i bez nich, neboť vás ochraňují vaši Andělé.

Karta vás také vyzývá, abyste na sebe byli laskaví a dopřáli si nějakou odměnu. Jste přetížení a samá práce, aniž byste si dopřáli chvíli na odpočinek? Buďte na sebe hodní a dopřejte si pauzu. Bavte se, hrajte si a užívejte plodů své práce!

Váš Anděl Strážný vám také pomůže vnést více radosti a pocitu štěstí do vašich vztahů a to tak, abyste byli schopni se svými blízkými láskyplně mluvit, laskavě s nimi jednat a být k nim štědří, říkat jim jen upřímnou chválu a být k nim ohleduplní. Pokud se budete vůči druhým chovat tímto způsobem, vesmír vám to v několikanásobné míře vrátí. Bůh i jeho Andělé vám chtějí pomoci, abyste znovu objevili krásu života a těšili se z každého okamžiku.

« Jsi vůdce! Láska »