Inkvizice

Znamení: Panna/Střelec - Merkur/Jupiter

Shrnutí tématu: výslech, netolerance, /politické/ pokrytectví, potírání odlišných názorů, jistota pocitu, být v právu, hledání viníka.  

Význam karty při výkladu:

* jako jediná nebo první karta: PROBLÉM

Změnil ses v pokrytce, který se snaží dokázat svoji nevinu netolerantností, odmítavým postojem, pohrdavým a neuctivým chováním k lidem jiného mínění, názoru, příslušnosti či vyznání víry. Podle tebe by se měli vzdát svého přesvědčení a následovat to tvoje. Cítíš se natolik v právu, že ses se stal tvrdohlavým a nepoučitelným. Upnul ses na temnou stránku těch druhých a jako začarovaný vrháš pohledy na jejich nedokonalost. Zapomínáš však přitom, že to, na co svým napřaženým ukazovákem ukazuješ, je ve skutečnosti tvůj vlastní stín.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Budeš muset podstoupit vyčerpávající výslechy /a vyslechnout si obvinění/. Osud chce z tebe násilím dostat, doslova vytlačit pravdu a používá přitom „inkvizitorské metody". Nejde přitom o otázku viny nebo neviny i když to na první pohled může tak působit, ale o proces, který se tímto „tlakem" /případně nátlakem či vydíráním/ spouští. Právě tento proces tě posune o krok dál.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Na konci cesty tě čeká důvěra ve vlastní přesvědčení o hloubce svých duchovních a náboženských zkušeností. Zpupné filozofování ustoupí pokornému stanovisku a jednání. Jsi tolerantnější, k sobě i k ostatním a nepociťuješ už potřebu nevyhnutelně dokazovat, že jsi jediný, kdo ví. Každé náboženství, které vede k Bohu, může vést a doprovázet hledající. Tvá cesta je výlučné tvou cestou a můžeš po ní kráčet jen ty sám.

« SebetrýzeňStrach »