Sebetrýzeň

Znamení: Panna/Štír - Merkur/Pluto

Shrnutí tématu: sebetrestání, snaha zbavit se viny, bičování, obsedantní nutkavé představy, exorcizmus, služba ideálu. 

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Jsi pod vlivem /možná velmi mírné/ nutkavé představy. Nějakým způsobem ses stal zajatcem začarovaného kruhu „nevinnosti a čistoty". Věříš, že můžeš odvrátit zlo a udržet ho od sebe v patřičné vzdálenosti, budeš-li se snažit - mentálně nebo konkrétně - o neustálou očistu sebe sama. Tvoje očistné rituály se mezitím staly natolik subtilní a samozřejmé, že jsi podlehl klamu, který je prezentuje jako běžnou součást normálního života. Ve skutečnosti tě však okrádají o důležitou složku tvojí životní energie a bez tvého zřejmého vědomí tě řídí tak, jako kdybys byl jen loutkou.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

V životě každého člověka se může vyskytnout období, ve kterém je potřeba potlačit vlastní touhy a vůli v zájmu služby vyšším ideálům. V této etapě své cesty máš za úkol právě podřízení se této myšlence. Měl bys teď od sebe vyžadovat víc než obvykle. Další krok, který máš udělat, ti nechává tak málo svobody, že to skutečně můžeš pociťovat jako sebetrýznění. Pokus se vnímat tento počin jako „oběť", kterou přinášíš v zájmu dosažení nejbližšího vyššího stupně svého vývoje.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Rituály jsou ve své podstatě energetická pole, která vznikla neustálým opakováním činností /někdy i větším počtem osob/, nebo jejich kombinací. Naučil ses rozlišovat smysluplné rituály /pokoru vyjadřující/ od rituálů nesmyslných /vlastnických/. Některé rituály umocňují sílu a energii Boha podsvětí, a některé ji zas dávají tobě. Rozeznáš je podle toho, vykonáváš-li je za účelem zapomenutí, nebo slouží-li tobě, tvému rozpomínání nebo například soustředění.

« Každodenní život ve vztahuInkvizice »