Čtyři Hole

Radost, odpočinek, úspěch

Na kamenitém odpudivém podloží je umístěn vysoký hrad s velkou, čtvercovou věží. Na třech rozích této věže jsou posazeny tři zářivé hole. Drak, který drží čtvrtou hůl, sedí na vyvýšeném místě na věži. Vedle něj spočívají v objetí mladý muž a žena. Hrad je opevněním i domovem, je to bezpečné místo, kde má život i láska dostatek prostor k růstu a kde stresující problémy světa mohou být alespoň na čas ponechány stranou. Hrady se většinou staví v pustých krajinách poznamenaných těžkými časy /symbolizované tvářemi v kamenech/. Přesto jsou hrady ke svým obyvatelům vlídné, jsou plné klidu a lásky. Bouřkové mraky se na pozadí rozpadají a signalizují tak konec těžkého životního cyklu. Drak je ochráncem i pomocníkem při čarování obyvatel hradu.

Štěstí a pokoj jsou teď nadosah. Vaše minulá snažení teď přinášejí zasloužený odpočinek od starostí. Nový milenecký vztah je také možný. Úspěch vám může dát podnět k oslavě.

« Tři HolePět Holí »