Pět Holí

Překážky, opozice

Pět kouzelníků oděných do rouch /muži i ženy/ spolu bojují za pomoci svých holí. Z holí vycházejí blesky magické energie. Tito mágové představují dva druhy lidí žijících na světě: první jsou příliš ambiciózní a závidí druhým, čeho dosáhli, druzí se zase musí učit bránit proti takovým útokům. Závistiví lidé často napadají ty, kteří těžce pracovali a díky svému úsilí získali znalosti nebo majetek; toto je bohužel běžný lidský poklesek. Život je dost těžký /což je symbolizováno kamenitou krajinou a spletenými kořeny stromů/ i bez toho, že si ho komplikujeme zbytečnými bitvami způsobenými nedorozuměním, závistí a pokroucenou etikou. Jedině chladná hlava, duchovní vedení a vytrvalost vůči nepřátelům pomůže vyrovnanému člověku vyhrát každodenní boj. Malí Vzdušní dráčci nad nimi létají jako šípy a jejich ohnivý dech se mísí s blesky energie. Představují astrální ochránce, kteří se snaží vnést do této situace mír.

Překážky a odpor ze strany jiných lidí vám mohou zkomplikovat život; budete muset bojovat, abyste je překonali. Vaši dobrou pověst nebo kariéru by mohla poškodit nějaká zlá pomluva. Možná budete mít problémy se zákonem.

« Čtyři HoleŠest Holí »