Tři Hole

Plánování, partnerství

Na malé písečné duně, přehlížející ze své pozice celý oceán, je zapíchnutá hůl s křišťálovým zakončením. Na obloze se vlní vzduchem dva Vzdušní draci, oba drží navzájem podobné hole. Z hole v písku vyšlehávají blesky směrem nahoru k holím, které drží draci. Zde se ukazuje důležitost čísla tři, čísla tvořivé inspirace a čisté tvořivosti. Draci jsou pozitivní a negativní energie, mísící se prostřednictvím duchovního spojení /hůl/. Čtyři Elementy, tolik nezbytné pro každou materializaci, jsou znázorněné na kamenech a v písku na pláži /Země/, v lehce se převalujících vlnách oceánu /Voda/, v ohnivých blescích vycházejících z holí /Oheň/ a v duhově zbarvené obloze /Vzduch/. Aby se jakékoli plány duchovní nebo světské, mohly dát do pohybu, je třeba čtyř Elementů. Musí být přítomna myšlenka /Vzduch/, citová zainteresovanost /Voda/, jistý stupeň praktičnosti /Země/ a konání /Oheň/. Pokud některý z nich chybí, žádná materializace se nikdy neuskuteční.

Úspěšné nápady potřebují k dosažení úspěchu plánování. Ve vaší práci je možné nové partnerství. Váš obchod nebo kariéra vás buď zavede do vzdálených míst, nebo alespoň s těmito místy navážete komunikaci.

« Dvě HoleČtyři Hole »