Buddha


/Asie/

Známý rovněž jako Siddhártha Buddha, Buddha Gautama, Pán Gautama. Jméno Buddha znamená „Osvícený nebo Probuzený."

Princ Gautama Siddhártha se údajně narodil za úplňku dne 8. května /na přesný rok existují různé názory, ale zřejmě se tak stalo v roce 500 před Kristem/ a vyrůstal v blahobytu za palá­covými zdmi. Když vyrostl a začal vycházet z paláce, viděl chu­dobou postižené, nemocné a staré lidi, o jakých předtím nic nevě­děl. Rozhodl se mírnit utrpení, jehož byl svědkem, vzdal se svého královského titulu a bohatství a odešel z paláce.

Žil asketickým životem, ale ten mu nepřinesl osvícení, po kte­rém toužil. Posadil se pod strom bódhi a rozhodl se, že nevstane, dokud nedosáhne plného osvícení. Byl večer, měsíc byl v úplňku, zhluboka dýchal a zaháněl žádosti těla a obavy mysli. Jakmile překonal tyto nižší energie, začal se rozpomínat na své minulé životy. To mu pomohlo uvědomit si nekonečnost života a pocho­pit, jak překonat nešťastnost, bolest a smrt. Jakmile vstal, stal se Buddhou.

Buddhovo učení o odpoutání se od utrpení a příklonu k vnitř­nímu míru se stalo základem buddhismu. Protože osobně poznal oba extrémy života - jako bohatý princ a jako asketa - přišel Buddha s tím, že klíčem k šťastnému životu je „střední cesta", neboli umírněnost ve všech věcech.

Můžete zjistit, že Buddhu budete spíše cítit než slyšet. Když ho přivoláte, pocítíte pravděpodobně v srdci závan vřelé lásky. Je to důkaz, že jste v kontaktu s jeho láskyplnou přítomností.

Pomáhá:
    * s rovnováhou a umírněností ve všem
    * cítit radost
    * nabýt klidu, vnitřního i vnějšího
    * s duchovním růstem a pochopením

INVOKACE

Tiše seďte a soustřeďte se na zvuk vašeho dechu. Všimněte si, že se při naslouchání zpomaluje. Poslouchejte, jak vám srdce bije v souladu s vaším dechem. Představujte si, že hluboko ve vašem nitru existují kouzelné dveře. Jsou krásné, bohatě zdobené sym­boly a krystaly.

Požádejte od srdce o spojení s Buddhou. Pak si představte, jak se dveře otevřou a že ho za nimi ve vašem nitru vidíte. Pokračuj­te v hlubokém dýchání a v dechu pocítíte, že jste spojený s milo­vaným Buddhou.

Naplňte si srdce jeho sladkou laskavostí, jeho jemnou sílou a jeho jistotou. Položte mu jakoukoliv otázku chcete a odpověď pocítíte v srdci a těle a uslyšíte ji rovněž řečenou šeptem vaší mysli. Všimněte si, že všechna Buddhova slova jsou vyřčena s nejvyšším respektem k vaší osobě i všem ostatním, kterých se týkají. Jakmile setkání skončí, poděkujte mu.

« BabadžiCoventina »