Babadži


/Himálaj/
Známý rovněž jako Mahávatar Babadži, Srí Babadži. 

Babadži, který proslul díky knize Paramahansy Jógánandy Autobiografie jednoho jogína, je znám jako „nesmrtelný avátar", protože překonal fyzická omezení dané rozpětím lidského živo­ta. Říká se, že nezemřel, ale byl vzat do nebe i se svým fyzickým tělem. Existují mnohé zprávy o tom, že se objevil ve fyzické po­době lidem žijícím duchovním životem. Obvykle však přichází k těm, kteří ho zavolají, na duchovní rovině, a tito lidé ho „slyší" prostřednictvím myšlenek, pocitů nebo vizí.

Babadžiho posláním je dovést lidstvo blíže k Bohu a přimět ho k tomu, aby se řídilo Boží vůlí. Podněcuje lidi k tomu, aby šli vlastními duchovními cestami a říká, že všechna náboženství ve­dou k Bohu. Přiměl Jógánandu, aby přinesl na Západ krija jógu /která obsahuje 18 tělesných pozic, známých rovněž jako asány neboli múdry/. Krija je pokládána za nástroj vedoucí k osvícení a napomohla zřejmě k současné oblíbenosti jógy.

Pomáhá:
    * s nezdravými návyky a žádostivostí
    * při práci s dechem
    * s jasnější komunikací s Bohem
    * se zjeveními
    * s odpoutáním se od hmotného světa
    * s ochranou před náboženským pronásledováním
    * se zjednodušením života
    * s duchovním růstem
    * s praktikováním jógy

INVOKACE

Opakujte Babadžiho jméno a snažte se cítit v srdci energii proudící z jeho jména. Jógánanda v jeho autobiografii napsal, že vyřknete-li Babadžiho jméno s úctou, okamžitě se vám od něho dostane požehnání. Řekl mně, že nejlépe se s ním můžeme spojit v době, kdy se zabýváme dechovými cvičeními a jógou. Babadži prohlásil, že je zajedno s veškerým dechem, a když vědomě hlu­boce dýcháme, spojujeme se s ním.

« BrigitBuddha »