Buď statečný

Anděl Strážný

Přesto, že se vám může zdát, že jste v nebezpečí nebo že vás obklopuje temnota, váš Anděl Strážný vás tímto ubezpečuje, že jste v naprostém bezpečí, pod jeho ochranou a vedením. Nedejte se zmást strachem. Vzchopte se a buďte stateční. Tato situace je pro vás požehnáním, a pokud se uvnitřníte, brzy naleznete prospěch, který vám z této situace plyne.

Ten, kdo vám nyní nahání strach, se brzy stane vašim věrným spojencem. Snažte se ze všech sil vnímat v každém člověku i za každou situací Boha. I sami v sobě. Skutečně není v této situaci naprosto nic, čeho byste se měli obávat. Jedná se naopak o příležitost, jak se stát vnitřně ještě silnějším a zkušenějším a jak si vyvinout vyšší sebeúctu.

Před konfliktem neutíkejte, ale postavte se mu s láskou v srdci. Modlete se a požádejte ve své modlitbě o Boží pomoc a bude vám dána. Situace se rychle vyřeší, a to způsobem podobným zázraku. Vašim úkolem je zůstat pozitivní, říkat bez ostychu, co si myslíte a cítíte, a být statečný.

« Bezpečné cestování Dítě »