Dítě

Anděl Strážný

Tato odpověď má několik úrovní a závisí na vaší konkrétní situaci. Následuje několik významů, ze kterých si určitě vyberete. Naslouchejte své intuici a ta vám řekne, který význam se týká právě vaší otázky:

1. Buďte jako děti. Mějte dětsky nevinnou důvěru, že všechno dobře dopadne. A skutečně všechno dobře dopadne.

2. Brzy do vašeho života vstoupí dítě.

3. Dávejte pozor na své dítě nebo na dítě, o které pečujete.

4. Pomáhejte dětem cestou vzdělání a výchovy, tím, že se postavíte na jejich stranu nebo jim předávejte svou uzdravující energii apod.

5. Dítě v nebi je šťastné a spokojené a posílá vám láskyplné pozdravy.

Nevinnost a čistota dává dětem charakter Andělů, a proto se o ně Nebesa starají s takovou péčí. Vaše modlitby týkající se nejmenších mají velkou sílu a bývají vždy vyslyšeny. Tato karta je pro vás znamením, že jste pozemským Andělem, jehož úkolem je být zastáncem dětí. Andělé jsou vám v tomto poslání připraveni pomoci, čekají jen, až je o pomoc požádáte.

« Buď statečný Důležitá zkušenost »