Bezpečí

Zadkiel - Nebeský utěšitel

Andělé vám vzkazují, že splynete vjedno s mocnou andělskou blahovůlí. V těchto dnech je to zejména anděl Zadkíel, kdo vás provází a dodává vám odvahu. Pokud vás trápí nepokoj, andělský elixír vámi prostoupí jako příboj. Pokud máte strach, zaslechnete šepot ubezpečující vás o spojení se Zdrojem. Pokud trpíte nemocí, Zadkiel vás osvěží manou z nebes. Především vám ale andělé vzkazují, že opravdové bezpečí znamená žít beze strachu a že se k vám brzy navrátí naprostá spokojenost Zdroje. Z posvátného symbolu Květiny života proudí moudrost a připomene vám, že je třeba vše svěřit Bohu a požádat anděly, ať z vás sejmou břímě. Zazpívejte Hoh, což nastolí rovnováhu ve vašem emočním centru. 
 

« VděčnostSoucit »