Vděčnost

Zadkiel - Nebeský utěšitel

Tato karta připomíná štědrost, se kterou jste byli nedávno obdarováni, a že je důležité být za tento dar vděční. Naše planeta vpravdě oplývá nebeskými plody, je ale třeba dovolit si je uvidět. Zadkiel nás učí, jak otevřít své srdce a projevit ostatním štědrost a laskavost. V místě, kterému říkáme Zdroj, panuje naprostá spokojenost a radost, nikdo netrpí nedostatkem. To jen na planetě Zemi máme pocit, že nemáme dost, protože chceme stále víc a víc. Využijte tedy své dary a inspirujte jimi i ostatní, ať jste kdekoli, šiřte kolem sebe čistou radost. Zazpívejte Á a uvolněte veškeré vědomí lásky z čakry svého srdce.

« DůvěraBezpečí »