Aštar


/New Age/

Známý rovněž jako velitel Aštar. 

Aštar má lidský vzhled a je prostředníkem mezi mimozem­šťany a lidmi, čímž pomáhá k vytvoření mírumilovného vesmíru.

Aštar je členem Velkého bílého bratrstva /viz glosář/ a spolup­racuje úzce s Ježíšem, archandělem Michaelem a Saint-Germainem. Podobně jako vyhazovač v nočním klubu chrání Aštar Ze­mi před nechtěnými návštěvníky nebo energiemi z jiných planet. Zabývá se zajišťováním míru prostřednictvím Intergalaktické federace. Vede rovněž skupinu lidí a mimozemšťanů známou ja­ko „Aštarovo velení."

Aštarovým posláním je zabránit nukleární válce na zemi, která by mohla způsobit negativní vlnění v mnoha galaxiích. Chce pomáhat lidem k dosažení jejich nejvyššího potenciálu /proces známý jako vzestup/ a k výhradnímu zaměření na božskou lásku. Aštar odvádí lidi od trojrozměrného myšlení, které věří v hrani­ce a omezení a zakládá se na měření času. Poskytuje rovněž osob­ní rady k tomu, jak zůstat bezpečný a klidný v průběhu mnoha změn, k nimž dochází na Zemi.

Nejlepší dobou ke spojení s ním je jasný večer plný hvězd nebo v letadle při letu ve velké výšce. Rozhodla jsem se te­dy, že to spojím a komunikovala jsem s ním večer při letu ve výš­ce deset tisíc metrů.

Viděla jsem Aštara a byla si vědoma jeho přítomnosti ve spo­lečnosti mnoha mých klientů, zvláště těch, kterým říkám „hvězdní lidé" /těch, kteří mají spojení s jinými galaxiemi/. Je to bledý muž s bílými vlasy, který je vypodobněn na kartě „Podpora" v mém balíčku vykládacích karet Léčení s anděly a na obálce mé knihy o hvězdných lidech Pozemští andělé.

„Jsem tady," řekl mi Aštar, když došlo ke spojení. „Dříve než mě slyšíte, tak mě cítíte jako hřejivou lásku. Přicházím z jiné dimenze, té, kterou vaše vědomá mysl, dokud bude omezena na třírozměrné, časově zakřivené myšlení, nedokáže snadno pochopit. Ale pochopí jí vaše duše při nočních návštěvách za účelem vyššího vzdělání.

Nehodlám zasahovat do vašeho poslání, ale dostavím se, budete-li mě potřebovat. Slibuji, že se postarám, abyste byla bezpečná před všemi vnějšími invazemi."

Pomáhá:
    * mimozemšťanům, kterým rozumí a s nimiž má mírumilovné vztahy
    * se změnami na Zemi
    * s pronikavým myšlením
    * chránit
    * s rozptylováním strachu
    * s duševním porozuměním
 
INVOKACE
 
S Aštarem je nejsnadnější se spojit večer nebo v noci, kdy na obloze svítí hvězdy. Udržujte v mysli záměr se s ním spojit a on k vám přijde. Máte-li obavy z mimozemšťanů, bude Aštarova přítomnost velmi nenápadná, protože je láskyplnou bytostí a ne­chce v nikom vzbuzovat strach.

« ArtemisAthéna »