Athéna


/Řecko/
Známá rovněž jako Pallas Athéna, Athene.

Athéna má prastaré a multikulturní kořeny, nejznámější je nic­méně jako řecká bohyně války, moudrosti, domácích záleži­tostí, umění a řemesel.

Athéna je dcerou Dia a jejím chrámem byl Parthenón. Legendy hovoří o její odvaze a intuitivní moudrosti v bitvách. V umělec­kých ztvárněních je obvykle znázorňována s náprsním kruný­řem, štítem a mečem a často ji doprovází sova. Tento pták byl s ní ztotožňován, snad kvůli jeho moudrosti.

Když je v jejím jméně uvedeno ještě „Pallas", je to bohyně vál­ky, která chrání a inspiruje ženy k tomu, aby projevily svoji vnitř­ní sílu a našly odvahu se prosadit. Vybízí lidi, aby používali k ře­šení konfliktů spíše intuitivní moudrost než hněv nebo násilí. V učení New Age je Pallas Athéna pokládána za nanebevzatého mistra pátého světelného paprsku, což je paprsek, který je spoje­ný s pravdivostí a čestností.

Když jsem Athénu přivolala, spatřila jsem krásnou ženu stojí­cí ve válečném voze pro jednu osobu s kovovými manžetami na zápěstích a kovovou čelenkou. Vyzařovala z ní silná energie a těžce oddechovala, jakoby měla za sebou nějaký těžký úkol.

„Žádná práce pro mě není dost velká," prohlásila bez obalu. „Jsem mistryní těžkých úkolů, která každou práci bezodkladně dokončí. Často jí pověřuji hvězdné bytosti."

Athéna ukázala na hvězdy na obloze a hovořila o nich jako o milých živých bytostech s duší nevinných, láskyplných dětí, které jsou Athéně oddány a rády jí pomáhají. „Celý vesmír dýchá," pokračovala v odpovědi na moji nevyřčenou otázku o hvězdách. „Ozvěnou z nich zní život a neexistuje jediné místo, na kterém by živ­ot nebyl - je to nepřetržitá struktura stále se pohybující energie, která je bez výjimky všude. Právě díky tomu zvládám tak snadno všechny úkoly: ovládáním energie pevnými, láskyplnými doteky rozhodného rodiče. Můžete to dělat stejně."

Pomáhá:
    * s řešením sporů
    * v umění a umělcům
    * v řemeslech a řemeslníkům
    * s dosažením spravedlnosti
    * s ochranou, fyzickou i psychickou
    * ve válce, buď k tomu, aby jí zabránila nebo vítězně dokončila
 
INVOKACE

Jeden ze způsobů, jak přivolat Athénu, je tento:

 „Athéno, potřebuji tvoji pomoc a žádám si tvoji silnou přítomnost. Milovaná sestro, prosím tě o zásah do mého života. Naplň, prosím, každou část mé existence půvabnou silou: mé myšlenky, pohyby, vztahy a veškeré situace, v nichž se ocitnu. Žádám tě, abys pomoh­la mým přátelům a rodině přijmout moji nově nalezenou sílu. Po­moz mně, prosím, tuto sílu zkrotit a využívat ji nenásilnými a lás­kyplnými způsoby. Děkuji ti."

« AštarBrigit »