Artemis


/Řecko/

Známá rovněž jako Artemis Calliste, Delia, Luna, Matka Artemis, Phoebe.

Řecká bohyně nového měsíce, obdoba římské bohyně Diany, je dcerou Dia a Léty. Jejím bratrem je Apollón.

Artemis, známá jako „lovkyně duší", nosí luk a šíp a tráví vět­šinu času v přírodě s vodními nymfami. Je ochránkyní každého, kdo ji přivolá, a zvláště brání neprovdané mladé ženy, děti a zví­řata. Vždy však chrání bez násilí a jako jedinou zbraň používá moudrost. Je pokládána za bohyni přírody, plodnosti a měsíce.

Artemis se drží svých cílů a často se zjevuje. Učí nás, jak je dů­ležité trávit čas v přírodě a řídit se intuicí, protože se tím stává­me přírodnějšími a autentičtějšími lidmi.

Říká:
„Moc může paralyzovat," prohlásila krásná žena s velkýma oči­ma se šibalským výrazem a nakrátko ostříhanými vlasy a mírně zašpičatělýma ušima. Zdálo se, že je zaujata lovem něčeho, ale věděla jsem, že to není zvíře ani člověk. Artemis pak řekla, že loví metaforické zlato: „Stopuji moudrost a zkušenosti, které bych později mohla vyprávět dětem jako pohádky. Dnes mě nejvíce zajímá, aby vzrůstala moudrost budoucích generací. Děti neznají své hranice a omezení. Vědí, že mají sílu, která předčí sílu jejich rodičů, takže se drží zpátky a nepoužívají ji ze strachu, že by své dospělé strážce mohly pře­moci.

Děti se dnes necítí bezpečně, jestliže mají jejich rodiče větší sílu než ony. Proto pracuji nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Přesvědčuji je, aby nezvěčňovali bitvu vůlí se svými potomky, ale pojímali svoji sílu tak, aby šiji děti uvědomovaly, a vyvažovali a používali tuto sílu s láskou."

Pomáhá:
    * zvířatům, zvláště těm, která žijí v divočině
    * s tábořením a turistikou v přírodě
    * dětem, zvláště dívkám
    * v ekologii
    * s plodností, početím a adopcí
    * s intuicí, s jejím rozvíjením a s úctou k ní
    * nabývat sílu, zvláště ženám
    * chránit
 
INVOKACE
 
Chystáte-li se přivolat Artemis, jděte ven - nejlepší je, budete-li stát bosí na poli, pláži nebo trávníku. Pak řekněte:

„Artemido, žádám tě o společnost a vedení. Chci, abys mně pomoh­la s rozvíjením mé přirozené intuice a mé ženské síly a schopností, které se nacházejí v každém muži a ženě. Otevírám náruč a nabí­zím se ti k přátelství a vedení. Pomoz mně spojit se opět s přírodou a mým přírodním já. Pomoz mně, abych si vážil/a svých pocitů a zastával/a se toho, co pokládám hluboko v srdci za správné. Pomoz mně být silný/á, moudrý/á a krásný/á ve všech ohledech. Děkuji ti."

« Archanděl ZadkielAštar »