Ariel

Strážný anděl Země, vzduchu a Pluta

Ve mně se setkává podsvětí a svět živých lidí. Mé stříbrné a purpurové paprsky pronikají závojem mezi oběma světy, umožňují překročit hranice a odhalují pradávná mystéria hledačům pravdy.

Láska, která tryská z mé bytosti, vám pomůže pochopit, že všechno, co je, není viditelné oku nebo slyšitelné uchu - je nutné vidět i srdcem a naslouchat duší, abyste poznali tyto zázraky. Ale než dokážete prohlédnout závoj záhad a iluzí, musíte podstoupit samoléčbu a najít střed vlastního srdce. Přináším vám léčivé sily Země a vzduchu, které pomohou uskutečnit tento proces, jenž bývá obzvlášť prospěšný, pokud cítíte skleslost nebo depresi. Je na čase obrodit svůj život za pomoci energie načerpané z mých elementů.

Představujte si sami sebe jako maličkou rostlinku v úrodné hlíně, médiu vašeho nového růstu. Veškerá temná, depresivní energie ve vás se absorbuje a jste očištěni od starých vzorců chování, když se vrháte k povrchu a světlu. Vnímejte, jak živly vody a ohně posilují váš růst. Když se ocitnete na povrchu, jste plni světelné energie. Rostete, kvetete a jako maličké stříbrné semínko se vznášíte v mém vzduchu, kde zcela očištěni odplouváte k nebi jakoby na neviditelných křídlech a jste znovuzrozeni v krásné duze, klenoucí se napříč oblohou.

Využívejte všech barev duhy k rozhojnění své energie, dokud nedospějete k mému indigově-purpurovému paprsku. Pak mne požádejte o pomoc, abyste ho mohli vdechnout a zbystřit své duchovní smysly. Až nastane pravý čas, vydáte se na cestu svého skutečného života, neboť vás povedu skrze závoj do všech světů.

« AratronBarakiel 1 »