Archanděl Uriel


„S tvojí pomocí nechám vstoupit radost do svého života."

Základní téma: Pomocí archanděla Uriela a jeho symbolu se nám podaří nechat vstoupit do našeho života radost a chuť k životu. Je strážcem šestého paprsku světla, zlatočerveného paprsku. Červená je barvou aktivity a konání skutků, pracovitého ducha a vášně, je barvou regenerace a energie. Zlatá je pak barvou životní radosti a smyslnosti, optimismu a víry, je to barva bohatství na všech úrovních. Archanděl Uriel naplňuje naši mysl vděčností a pozitivním postojem k životu. Záleží jen na nás, zda-li budeme sklenici naplněnou do poloviny posuzoval jako zpola plnou nebo zpola prázdnou. Pokud nosíme v sobě radost, posilujeme tím také naši živost. Máme tvůrčí sílu, abychom mohli uskutečnit a manifestovat vše, co jen můžeme chtít.

Další témata: Boží milosrdenství - uskutečnění myšlenek - radost z aktivity, tvarů a barev - uzemnění - odstranění hluboko zakořeněného strachu, pochyb a příliš intelektuálního chování - manifestace a stvoření nového.

Tělesná úroveň: Krevní cévy - nedostatek energie - nohy /chodidla/, nožní klouby.

Duševní pozadí:Krevní cévy: nacházet se v proudu a plný energie; zajistit sebe i ostatní; životní síla; komunikace."

Nedostatek energie, únava: nežít svým vlastním životem; vydělávání peněz v nesprávné oblasti; nechat si odebírat energii jinými."

Nohy /chodidla/, nožní klouby: být neústupný, hluboké zakořenění; vidět jen jedním směrem; zastávat jen své vlastní názory; ležet někomu u nohou."

Meditace
Pohodlně si sedni nebo se polož a zavři oči. Představ si, jak tvoje tělo zahaluje zlatocervené světlo. Je to světlo životní radosti. toto světlo velmi jemně proniká do tvého těla a postupuje směrem od chodidel až do hlavy. Aktivuje tě, motivuje tě, dává ti energii. Tvoje posmutnělost a tvoje únava pomalu ustupují a znovu prožíváš nadšení. Možná se ti chce tančit nebo sportovat, či užívat si smyslných radostí života. Zůstaň v této představě. Pusť si svoji oblíbenou hudbu a začni se pohybovat. Brzy uvidíš, jak se ti navrací tvůj život a jak působíš na lidi kolem tebe. Společně s nimi oslavíš svátek života.

« Archanděl RafaelArchanděl Zadkiel »