Archanděl Zadkiel


"S tvojí pomocí odpouštím a tvoje pomoc mě vede ke spasení."

Základní téma: Pomocí archanděla Zadkiela a jeho symbolu se nám podaří uskutečnit velké přeměny a transformace v našem životě. Je strážcem sedmého paprsku světla, fialového paprsku. Fialová je barvou změn a proměn, proměn smutku, utrpení, nechtění bytí. Archanděl Zadkiel nám pomáhá při hlubinných změnách v životě, jako je odloučení, rozdělení, smrt, ale také například při změně zaměstnání nebo místa. Pomáhá nám vyřešit naši karmu, podporuje nás v situacích, které neumíme zvládnout sami. Pomáhá odstraňovat z našeho života všechno, co není v souladu s kosmickými zákony a nastoluje v našem životě Božský pořádek. Archanděl Zadkiel je „Božskou očistnou energií". Zbavuje nás starých stínů a minulosti a připravuje nás ke zlomu a novému začátku. Archanděl Zadkiel nám pomáhá, abychom odpustili nejen sami sobě, ale také ostatním.

Další témata: Provinění a odpuštění - Boží milosrdenství - transformace destruktivních myšlenek - znovuzrození na duchovní úrovni - intuice a telepatie.

Tělesná úroveň: Mozek - bolesti hlavy - hypofyza.

Duševní pozadí:Mozek: centrální místo koordinace a komunikace; zastaralé názory; zatížení hlavy; příliš mnoho argumentace; nadměrné zdůrazňování intelektu; nedostatečná intuice."

Bolesti hlavy: Přetížení; nadměrné zdůrazňování intelektu; perfekcionismus; něco se usadilo v hlavě; jít hlavou proti zdi; něco si namlouvat; mít „zakryté hledí"."

Hypofyza /podvěsek mozkový/ "3. oko": vhled; žít podle vnitřních hodin, podle vnitřního rytmu."

Meditace
Pohodlně si sedni nebo se polož a zavři oči. Představ si, jak tvoje tělo zahaluje fialové světlo. Je to světlo přeměny. Vnímej, jak všechen smutek, všechno to, co bylo potlačeno, odchází a bolesti odeznívají. Dýchej zhluboka. Nechej do sebe proudit světlo, aby tvé myšlenky nebyly již na pochybách nebo nebyly sevřené. Pozoruj všechno z té nejvyšší příčky. Rozpoznáváš nezbytné přeměny ve tvém životě. Rozumíš bolesti, kterou jsi utrpěl/a jak na tělesné, tak i na duševní úrovni, a poznáváš poselství, které ti bolest přinesla. Fialové světlo vnáší přeměny do tvého života. Přijímej je radostně!

« Archanděl UrielArchanděl Metatron »