Archanděl Michael


„S tvojí pomocí jsem ochráněn na všech rovinách."

Základní téma: Pomocí archanděla Michaela a jeho symbolu se nám podaří co, že v obtížných situacích, během kterých potřebujeme ochranu a pomoc, zůstaneme klidní a v jeho přítomnosti se budeme cítit zcela jistí. Je strážcem prvního paprsku světla, modrého paprsku. Modrá je barvou klidu, míru, bezpečí. Archanděl Michael vnáší světlo do temných situací, které nás zneklidňují, v nichž máme strach nebo jsme příliš zatížení. Chrání nás před lidmi a situacemi, které nás srážejí a které nás chtějí svést z cesty. Podporuje naši důvěru v život, v naše životní plány, podporuje naše vize a naše cíle. Skrze něho zažíváme důstojný klid a mír ve všech situacích našeho života, a je zcela jedno, jak obtížné se nám zdají. Archanděl Michael posiluje naši intuici a učí nás, že se nemůže spoléhat jen na náš intelekt. Odvádí od nás situace, lidi nebo emoce, které nás zatěžují, když ho o to požádáme.

Další témata: Mysl - Božská vůle - právo a spravedlnost - nezištnost - uskutečňování přání - znemožňuje stát se závislým - odvrací blokády v jemnohmotné oblasti - pomoc a přítomnost při umírání - živel oheň.

Tělesná úroveň: Hrtan - krk a krční problémy - kůže - hypofyza.

Duševní pozadí:Hrtan: Problém v projevu; potlačená přání, něco spolknout; nemít žádný hlas (žádný souhlas); vykašlat se na někoho."

Krk a krční problémy: naučit se komunikaci; něco nespolknout; něco uvízlo v krku; chtivost, která zaplnila krk."

Kožní problémy: něco prudce vystupuje z podvědomí; obavy z doteků; vnější omezení; „Nedotýkejte se mne"!"

Hypofyza /podvěsek mozkový/ 3. oko: vhled; žít podle vnitřních hodin, podle vnitřního rytmu."

Meditace
Pohodlné si sedni nebo se polož a zavři oči. Představ si, jak tvoje tělo zahaluje modré světlo. Je to světlo míru. Kolem tebe tvoří ochrannou vrstvu, kdy se můžeš cítit zcela jistý/á a v bezpečí. Do modrého světla se zahalují tvoje nohy, celé tvoje tělo, modré světlo prostupuje do paží, ramen a do tvé hlavy. Cítíš, jako bys byl/a zahalen/a do blankytné modrého, nádherné jemného závoje. Zjišťuješ, že všechen strach a napětí, všechny starosti a problémy zmizely. Zcela zvláštním způsobem pociťuješ modré světlo v hlavě a v krku. Cítíš hluboký vnitřní mír a důvěru v život.

« Anděl Božské moudrostiArchanděl Jophiel »