Anděl Božské moudrosti

„S tvou pomocí získávám Božskou moudrost."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se nám může podařit vstoupit do naší niterné Božské moudrosti. My všichni, každý z nás, nosí v sobě Božskou moudrost. Někdo ji vnímá více, jiný zase o něco méně. Tento anděl nám pomůže vstoupit do tohoto velkého potenciálu. Podpoří nás, abychom ho v sobě pociťovali a abychom přemýšleli, jak ho ještě lépe využít. Stále více a více pociťujeme, že náhle nás napadá tolik možností řešení, které by nás předtím nenapadly ani ve snu, nebo najednou vnímáme budoucí situace, které jsou ještě před námi, že budou správné. Pokud se napojíme na tuto Božskou moudrost, všechno nám v životě půjde lehčeji.

Další témata: Intuice místo intelektu - jasnozřivost - důvěřovat pocitům - důvěřovat svému vnitřnímu hlasu - integrace dřívějších inkarnací- naslouchat svému vnitřnímu učiteli.

Tělesná úroveň: Hypofyza - nervozita - strach - bolesti hlavy .

Duševní pozadí:Hypofyza /podvěsek mozkový/ 3. oko: vhled; žít podle vnitřních hodin, podle vnitřního rytmu."

Nervozita: žít v extrémním napětí; bojovat s vnějším prostředím a okolím; podráždění smyslů; přetěžování; neumět něco opustit."

Strach: nechtít /již více/ důvěřovat; porodní trauma a nezpracovaný šok; nechtít upadnout; pocit úniku."

Bolesti hlavy: Přetížení; nadměrné zdůrazňování intelektu; perfekcionismus; něco se usadilo v hlavě; jít hlavou proti zdi; něco si namlouvat; mít „zakryté hledí"."

Meditace
Hledáš radu, ale není zde žádný člověk, který by ti pomohl? Pak se odeber do tunelu Božské moudrosti. Bude to dlouhá chůze plná světla. Drahé kameny lemují její cestu, rostliny s divukrásnými, voňavými květy potěší tvoje smysly. Po stěnách tunelu stéká pramenitá voda a osvěžuje tě. Jsi již mnohem svěžejší než dříve. Najednou zjistíš, že v tunelu je mnoho dveří s různými nápisy: milosrdenství, světlo, láska, mír, svoboda a ještě mnoho jiných nápisů. Jdi dále a zastav se u nápisu, který ti může odpovědět na tvoji otázku. Otevři dveře a vejdi do místnosti, která je za nimi.

« Anděl Božské sílyArchanděl Michael »