Archanděl Jophiel


„S tvojí pomocí se mi podaří vstoupit do mé niterné moudrosti."

Základní téma: Pomocí archanděla Jophiela a jeho symbolu se nám podaří vstoupit do našeho niterného vědění a moudrosti. Je strážcem druhého paprsku světla, zlatožlutého paprsku. Žlutá je barvou intelektu a nabytých znalostí a vědomostí; zlatá je barvou moudrosti, kterou všichni nosíme v sobě. Pokud se obracíme příliš jen k našemu intelektu, nemůžeme nikdy prožít naše vnitřní vědění. Archanděl Jophiel je tady proto, aby nám pomohl spojit obé. Učí nás moudrosti a trpélivosti, pomáhá nám, pokud nám schází odvaha nebo pokud jsme jinými lidmi ponižováni. Podporuje všechny hledající a posiluje nás v našem duchovním procesu zrání. Pokud se pohybujeme v jakékoli oblasti, kdy potřebujeme objevovat, nalézat a obnovovat, můžeme ho požádat o pomoc a on nám pomůže. Učí nás také, že se vždy nacházíme ve světle. Jeho zlatožlutá barva nás chrání před nemocemi a závislostí i pokud musíme bojovat proti depresivním stavům.

Další témata: Osvobození ducha - moudrost ducha - vnitřní stabilita a pevnost - vytrvalost - růst a zrání - pochyby o sobě samém - beznadějnost - únava ze života - ustrnulé názory a stanoviska - strach a obavy.

Tělesná úroveň: Žaludek - nervozita - trávení - deprese v zimě.

Duševní pozadí: Žaludek: být připraven k přijetí svých pocitů a projevů; polykání zlosti a hněvu; problémy v rodině; cítit se jako ubožák."

Nervozita: žít v extrémním napětí; bojovat s vnějším prostředím a okolím; podráždění smyslů; přetěžování; neumět něco opustit."

"Poruchy trávení: nezpracované projevy nebo nemožnost jejich přijetí, pokud přesto existují, leží hluboko v žaludku."

Deprese v zimě: potlačená agrese, všechno je směřováno proti sobě; příliš málo světla, jak vnitřně, tak i zevně; cítit se oddělený od Stvoření."

Meditace
Představ si, jak zlatožluté světlo se dotýká tvého těla a celé se do něj zahaluje. Je to světlo ztráty jakéhokoli strachu. Zcela zvláštně a intenzivně září na tvůj solar plexus v centru tvého těla. Vnímej, jak se ve tvém těle rozprostírá příjemné teplo, dýchej zhluboka. Představ si, jak se každá buňka tvého těla zaplňuje tímto světlem a znovu ho skrze tělo vyzařují. Cítíš blahodárné a teplé chvění po celém těle. Napětí ustupuje. Tvůj žaludek je bez křečí, je v klidu, jeho stěny jsou měkké a bez porušení. Cítíš se uvolněný/á a ničím nezatížený/á. Tvůj pocit strachu se rozplynul.

« Archanděl MichaelArchanděl Chamuel »