Archanděl Chamuel


„S tvojí pomocí se učím bezpodmínečně milovat."

Základní téma: Pomocí archanděla Chamuela a jeho symbolu se nám podaří žít v harmonii a vyrovnanosti, v lásce a péči. Je strážcem třetího paprsku světla, růžového paprsku. Růžová je barvou lásky, jemnosti, ale také sebelásky a sebehodnocení. Archanděl Chamuel je ochráncem partnerství a všech mezilidských vztahů. Pomáhá nám dát do souladu naše pocity a naše chování a spojit emocionální a reálné chování. Pro lidi, kteří prožili tvrdé a kruté dětství a tím se jim také nedostalo patřičné lásky, se tento anděl stává skutečnou pomocí. Archanděl Chamuel dává lidem pocit bezpečí a důvěry ve vztazích, takže nemusíme se vždy na všechno dotazovat a kontrolovat.

Další témata: Ženskost - /také: ženská část u mužů/ - spojení s matkou Zemí - citový život - romantika - nedostatek náklonnosti - nedostatečná důvěřivost - pomlouvání - pokora.

Tělesná úroveň: Srdce - pohlavní orgány - hormonální systém - močový měchýř.

Duševní pozadí: Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu /duševním/; být zraněni v jádru svých pocitů." 

Pohlavní orgány: vyvážení polarity; vstoupit do jednoty; darovat život."

Hormonální problémy, ženské: neumět přijmout svoji ženskost/ vlastní tělo; naučit se sebelásce a naplnění sexuality; bolestné prožitky jako ženy." 

Močový měchýř: zajistit si ulehčení, úlevu; něco nebo někoho opustit; být pod tlakem; být v napětí."

Meditace
Pohodlně si sedni nebo se polož a zavři oči. Představ si, jak tvoje tělo zahaluje růžové světlo. Je to světlo lásky a jemně se tě dotýká. Cítíš se, jako bys byl/a na růžovém oblaku. Nejintenzivněji září růžová barva ve tvém srdci, které bylo bolavé. Možná jsi prožil/a nějaké zklamání nebo jsi ztratil/a někoho blízkého. Možná se také velmi obtížně otevíráš lásce. Nyní můžeš tento svůj stav vyléčit. Nechej proudit růžové světlo do tvého srdce, posílí a vyléčí tě. Vezmi si ho tolik, až se skutečně nasytíš. Tak nasytíš, že můžeš ostatní lidi, kteří tě milují, bohatě obdarovat.

« Archanděl JophielArchanděl Gabriel »