Archanděl Gabriel


"S tvojí pomocí dosáhnu průzračnosti a čistoty."

Základní téma: Pomocí archanděla Gabriela a jeho symbolu se nám podaří vyčistit a zprůzračnit situace, ve kterých jsme uvízli a ustrnuli. Je strážcem čtvrtého paprsku světla, křišťálově bílého paprsku. Bílá je barvou čistoty, průzračnosti, pravdy. Archanděl Gabriel nám pomáhá lépe pochopit karmické pozadí životních událostí nebo lépe pochopit mezilidské vztahy a vyčistit je. Gabriel také podporuje procesy rozhodování, dokáže vést a doprovázet, když ho o to požádáme. Přináší světlo do nejasných situací a nechává nás lépe rozpoznat každý další krok. Někdy nám také připomíná zrcadlo. Je to zrcadlo prožitků, v němž jsou vidět všechna naše slabá a matná místa. Prosvětluje situace a dělá je průzračnějšími a jasnějšími, takže je můžeme lépe pochopit. Archanděl Gabriel je také ochráncem našich myšlenek a slov.

Další témata: Naděje ve zlepšení - negativní síla myšlenek - očista myšlenek a pocitů - světlo a průzračnost v našich stinných stránkách - cutting /osvobození se z našich vnitřních pout a závislostí/.

Tělesna úroveň: Všechny čakry - detoxikace.

Duševní pozadí:Detoxikace /očista/: odhodit všechno staré, nepotřebné, veškerou zátěž; vnitřní čistý růst; jasnost a nový začátek, dát si sám/a nové šance."

Meditace
Pohodlně si sedni nebo se polož a zavři oči. Představ si, jak tvoje tělo zahaluje čistě a jasné světlo. Je to světlo čistoty. Probouzí v tobě ducha a postaví tě pod silný proud tohoto světla. Jako vodopád čisté průzračnosti priští na tebe toto světlo. Vnímej, jak z tvého těla odplavuje staré nánosy a staré nečistoty. Cítíš se již mnohem svěžejší/m. Jdi ještě hlouběji do této čistoty a průzračnosti, do hloubky tvé duše. Nechej rozplynout všechna pouta a napětí. Vnímej jemné chvění na tvé kůži a počínající dech tvých pórů. Cítíš se jako znovuzrozený/á.

« Archanděl ChamuelArchanděl Rafael »