Archanděl Metatron - znamení Panna

Archanděla Metatrona můžete zavolat v následujících situacích, bez ohledu na to, jaké je vaše znamení:

*  Když cítíte, že vaše aura a čakry potřebují pročistit.
*  Když potřebujete, aby se stal zázrak, abyste se někam dostali včas,nebo cítíte, že se někam nedostanete včas.
*  Když se chcete naučit něco více o duchovních aspektech života.
*  Abyste měli větší motivaci ke cvičení.
*  Když máte pocit, jako byste nebyli úplné ve svém těle, a potřebujete najít klid.
*  Když příliš přemýšlíte a málo věci prociťujete.
*  Když potřebujete motivaci k očištění se od všech jedů a čistí i zůstat.
*  Když chcete analyzovat nějakou situaci.
*  V těch dnech, kdy jste opravdu příliš sebekritičtí.
*  Když potřebujete pomoci očistit svůj domov od stagnující energie.
*  Když cítíte, že byste opravdu rádi začali jíst zdravěji, ale nemůžete se k tomu rozhoupat.
*  Když pochybujete o vlastní hodnotě.
*  Když jste povoláni, abyste někoho něco učili.
*  Když toho máte najednou na starosti příliš mnoho.
*  Když začínáte s jasnovidectvím /to znamená s přijímáním informací díky mimosmyslovému vnímání/.
*  Když se snažíte najít přírodní lék na zdravotní problém nebo rovnou přírodního léčitele.
*  Když chcete nechat odejít komplexy, které vám brání v zhmotňování.
*  Když pracujete na něčem, kde je potřeba se soustředit na každý detail.
*  Když chcete do svého života začlenit zdravé návyky.

Archanděl Metatron, který vládne od 25. srpna - 22. září používá nástroj složený ze všech platónských geometrických tvarů zvaný Merkaba neboli „Metatronova krychle" k očišťování od nízkých zhoubných energií. Proto skvěle spolupracuje s Pannou, znamením úzce spjatým s léčením a se službou druhým, ať už alternativním nebo klasickým způsobem. Kdekoliv máte Pannu ve svém horoskopu, je to oblast, kde můžete pomáhat druhým. Každé znamení má svou kladnou a svou stinnou stránku. Obé ukazuji, co je vaším životním posláním. Vaše síla je zde, abyste pomáhali druhým, a ta temná strana poukazuje na vaši vlastní slabinu, kterou je třeba vytěsnit.

Ti, kteří mají Slunce, Měsíc nebo ascendent v Panně, bývají známí jako přehnané nároční negativisti, což je jejich temná stránka. Po pravdě řečeno, Panny skutečné velmi dobře vidí problémy a potíže, které nehodlají ignorovat. Dobrá zpráva pro ty z vás, kdo mají Pannu silně zastoupenou ve svém horoskopu, je poznatek, že archanděl Metatron je s vámi a pomáhá přeměnit tuto energii v pozitivní. Dokážete správně diagnostikovat nemoc, předepsat lék a dobře poradit. Když například někomu není dobře, Panna s radostí přiskočí a poradí, jak se stravovat, čemu se vyhýbat a jakého životního stylu se držet. Panny vědí, co je pro ostatní prospěšné, a stejně tak to ví Metatron. Když je naše energie v nerovnováze, Metatron točí svou zázračnou krychlí kolem našeho těla, vyčistí nechtěné energie a obnoví naše zdraví.

Panny milují všechno čisté, zářivé a vyvážené a Metatronova krychle to dělá právě takové. Je to dokonalá souhra. Archanděl Metatron je jedním z pouhých dvou andělů, kteří jednou byli pozemskými proroky. Druhým je archanděl Sandalfon, který doprovází znamení Ryb. Archanděl Metatron byl kdysi Henoch, jenž napsal knihu, kterou dnes najdeme pod názvem Kniha proroka Henocha. Dnes je Henoch nazýván „písařem božím" a předává esoterické vědění. Je prvním andělem na stromě života v Kabale, protože pomáhá lidem, kteří vstupuji na duchovní cestu. Z těchto důvodů Metatron pomáhá dětem udržet si své vrozené duchovni dary. Opět se tato energie shoduje s energií Panny. Panna je znamením Země a je praktická. Vládcem znamení Panny je rychlonohý Merkur, „Boží posel" a písař astrologických znamení. Merkur se pojí se čtením, psaním, komunikací a sebevyjádřením.

Pokud se snažíte čemukoliv porozumět - obzvláště vysokému duchovnímu učení - Merkur a Metatron vám mohou pomoci pochopit mystéria kosmu. Nehledě na to, jaké je vaše znamení, zavolejte Metatrona, pokud se horko těžko snažíte pochopit starou esoterickou moudrost. Pokud jste teprve vstoupili na duchovní stezku poznání, poproste Metatrona o pomoc.

Lidé se Sluncem, Měsícem nebo ascendentem v Panně bývají velmi přemýšliví. Přestože je Panna zemským znamením, je řízena intelektuální planetou Merkurem. To znamená, že tito lidé žijí více ve své hlavě než ve svém srdci, takže více myslí než cítí. Z toho důvodu je ideální pracovat s energiemi Metatrona. Součástí duchovní cesty je umět naslouchat svým pocitům a důvěřovat jim. Panny, které se napojí na své city, se stanou velmi mocné. Spojí svou schopnost intelektuálně rozumět věcem do detailu s moudrostí vřelého srdce. Jaká neporazitelná kombinace mysli a citů!

Panny jsou často tiché, nechtějí se hádat a drží se střídmého chování, ale jakmile se jednou vydají na dobrodružnou duchovní cestu, kde spojí své myšlení se svými city, rozzáří se do daleka. Čím déle se drží své duchovní cesty, tím více si uvědomují, že pokora má být vyvažována sebedůvěrou. Jestli bojujete s touto myšlenkou, požádejte Metatrona o vedení. Je známý tím, že pomáhá také dětem s neobvyklými duševními schopnostmi, jako jsou výborná intuice, schopnost vidět do budoucnosti, mít sny prozrazující skryté věci o realitě a podobně, stejně jako pomáhá těm, kteří se vydávají na svou duchovni pouť. Panny jsou nejlepšími učiteli díky své vrozené praktičnosti, trpělivosti, rozumu a moudrosti. Mohou učit druhé a pomáhat jim.

Panny jsou obvykle kritické a skeptické vůči sobě i druhým. Také se často trápí kvůli své přemrštěné touze po dokonalosti. Zavolejte Megatrony, když se cítíte plní kritičnosti, starostí nebo skepse, bude to velmi prospěšné. Metatron sděluje skrytou moudrost, může vám ukázat, že starosti a kritika nenesou ovoce, na které čekáte. Povede vás k větší efektivnosti v napravování a zlepšování různých situací.

Mnoho Pannen jen těžko zvládá život zde, v trojdimenzionálním světě. Všechno jim vadí a přivádí je k šílenství, protože mají citlivé nervy. Naštěstí je archanděl Metatron výborný v překračování fyzikálních zákonů, například může natáhnout čas, takže je dokonalým andělem, na kterého zavolat, když je toho na vás moc. Panny chtějí pomáhat všem a všemu, a proto potřebují najít rovnováhu a stanovit si jasné hranice. Když se přistihnete, že říkáte „ano" na příliš mnoho žádostí o laskavost, a máte tak na ramenou až moc zodpovědnosti a povinností za druhé, řekněte si o pomoc archandělovi Metatronovi.

Slunce v Panně

Pokud potřebujete, aby něco bylo hotové, poproste o pomoc Pannu, přistupuje k životu s obrovskou zvídavostí a smyslem pro detail, rozebírá a analyzuje všechny a všechno. Nic pro ni není příliš těžkým úkolem. Jediný problém je, že si toho na sebe bere moc. Pak si stěžuje na svou vytíženost a kritizuje ty, kteří jí naložili břemeno zodpovědnosti na její široká ramena. Zapomíná však, že pomoc nabídla ona sama. Metatron je skvělým pomocníkem pro vystresované Panny, má schopnost zbrzdit čas, takže potřebujete-li ho více, abyste splnili všechny úkoly a povinnosti, poproste ho o asistenci, a on bude víc než rád, že vám může pomoci.

Jste-li Panna, naučíte se o tajných esoterických zákonech vesmíru od archanděla Metatrona. Mnoho Pannen zná tyto zákony už jen díky své intuici. Například vědí bez speciálního školení o alternativní léčbě a jejích blahodárných účincích, třeba o práci s léčivými rostlinami, a budou používat přírodní medicínu spíše než s chemické látky.

Jiné Panny zase mají vrozenou schopnost používat léčivou energii a léčí sebe, své milované nebo i své klienty. Nejkrásnější vlastností Pannen je jejich schopnost a vůle pomáhat druhým. Pokud máte Slunce v Panně a léčba druhých je vaším posláním, pamatujte si, že archanděl Metatron vás v léčitelské praxi podpoří. On je ten, kdo lidem předává boží moudrost.

Lidé ve znamení Panny jsou také skvělí spisovatelé, účetní, učitelé, osobní asistenti, badatelé, také milují knihy a mají jich hodně. Pokud se chystáte pustit do nějaké z těchto činností, vzývejte archanděla Metatrona pro motivaci a pro pomoc s časem. Jelikož je „božím písařem", je tu pro všechny, kteří potřebují pomoci s psaním, s fakty, výpočty nebo výukou.

Měsíc v Panně

Mít Měsíc v Panně je úžasné, neboť pevný charakter Panny ukotvuje měnící se nálady Měsíce a něžná energie Měsíce zase uklidňuje pannenskou náchylnost k podrážděnosti. Lidé s Měsícem v Panně potřebují mít v životě určitou metodičnost a mají radši rutinu, aby jejich činy byly do jistě míry předvídatelně a bylo se o co opřít. Jsou svědomití a chtěli by, aby ostatní byli také takoví, ovšem s jejich potřebou mít všechno stejné a perfektně v lati to mohou někdy přehánět. Když nejsou věci na svém místě, ztratí se nebo nebyl dodržen termín, panikaří. Pokud máte Lunu v Panně a víte, že máte tendenci být perfekcionalisté, zkuste být k ostatním shovívaví.

Jestli jste se narodili s Měsícem v Panně a je pro vás těžké přijímal lidi takové, jací jsou, obraťte se na Megatrona, poproste ho, abyste dokázali být trpěliví hlavně vůči sobě, k životu a k ostatním. Být na duchovní cestě znamená chápat, že nikdo není dokonalý, dokonce ani Panny nebo lidé s Měsícem v Panně. Kdyby někdo z nás byl dokonalý, vůbec by tady nebyl, zde na Zemi se totiž všichni máme něčemu naučit. Metatron otevře vaši mysl esoterickým naukám, které vám pomohou akceptovat druhé s jejich výstřednostmi. Pokud jste ve vztahu, který od vás vyžaduje disproporční množství času, protože jste to jen vy, kdo stále dává lidé s Měsícem v Panně k tomu mají blízko, požádejte Metatrona, aby kolem vás otočil svou léčivou krychlí.

Merkur v Panně

Tady máme chytrou hlavu. Nebo tak alespoň působíte. Samozřejmé, že horoskop, tedy mapa hvězdné oblohy zachycená v momentě vašeho narození, nemůže zvednout, nebo snížit vaše IQ. Ale dává vám určité předpoklady, jistý potenciál. Mít Merkur v Panně znamená, že potenciálu máte plnou míru. Merkur je planeta pojící se s psaním, mluvením, způsobem myšlení... s čímkoliv spojeným s komunikací. Panna je znamení dobře známé svou skromností, cudností a často spíš tichostí. V mnoha ohledech je všední znamení a lidé se silným zastoupením Panny ve svém horoskopu mohou vypadat asi jako každý druhý, ale pod povrchem se skrývá někdo, kdo dělá věci svědomitě a pořádně, nic nevynechá z toho, co má být uděláno, a pak se dívá, co může udělat pro ostatní, na kterých mu záleží stejně jako na sobě samém. Nezáleží na tom, v jakém znamení jste se narodili, máte-li Merkur v Panně, přemýšlíte jako Panna.

Klady spojené s touto konstelací: přemýšlíte jasně, dokážete snadno oddělit zrno od plev v jakékoliv konverzaci nebo situaci, dokážete skvěle analyzovat a jste jedni z mála, kteří nedovolí svému egu, aby vstoupilo do konverzace na úkor faktů.

Za to všechno a více - třeba za i vaší schopnost skvěle rozumět čtenému textu a schopnosti dobře psát - můžete poděkovat svému Merkuru v Panně. Ovšem někdy jste až příliš kritičtí sami k sobě a máte pocit, že nejste dost dobří. Také je zde nebezpečí, že vidíte do každé situace tak přímo a detailně, že vás to vede ke kritičnosti až k puntičkářství. Pokud máte problém se sebekritikou nebo kritizujete druhé, Metatron vám pomůže, pomůže vám pochopit učení esoteriky, požádáte-li ho. Vybrali jste si dobrou kombinaci, než jste se narodili sem na Zem.

Venuše v Panně

Venuše je planeta lásky a Panna je znamením skromnosti. Takže bouchající ohňostroj, strakatá srdíčka a spousta květin nejsou tím, co okouzlí vaše jemné srdce. Spíše dovolujete lásce, aby postupně pomaloučku rostla, zatímco přemýšlíte o dané osobě a zkoumáte, jestli byste se k sobě hodili, či ne. Ne, že byste snad byli vybíraví, možná jen maličko, ale spíš víte, že úspěch v lásce do značné míry záleží na tom, koho si vyberete. Kdyby byl každý tak praktický, když jde o lásku, bylo by na světě jistě mnohem méně zlomených srdcí.

Venuše v Panně miluje, když slouží druhým, udělá svému partnerovi kuřecí polévku, když mu není dobře, a buduje dlouhotrvající vztah založený na vzájemné důvěře a pochopení, o svého partnera se budete starat jak po psychické, tak po fyzické stránce, jak jen budete moci. Chcete, aby všichni bylí v pořádku. Dejte si však pozor, abyste se ve své touze zabezpečit blaho všech svých milovaných nerozdal/a. Je mnoho případů pannenských Venuší, které jsou k smrti vyčerpané, protože pomáhají partnerovi, bývalému partnerovi, dětem, sourozencům, příbuzným a ještě sousedům a přátelům!

Pokud se vám zdá váš milostný život bez energie, zavolejte Metatrona. Ukáže vám, že váš přístup k lásce je krásný a má tolik co dát ostatním. Milujte, a druzí vás budou milovat. Zkuste nedávat své srdce těm, kteří nedělají nic jiného, než že vás kritizují. Také se nestyďte za krásně šílené věci, do kterých vás láska vrhá - láska je pro vás dobrá přinejmenším stejně jako zdravé jídlo a vy si zasloužíte romantickou lásku jako každý jiný.

Co se týče peněz, vaše Venuše v Panně vám dává schopnost si peníze udržet a zbytečné neutrácet. Nezapomeňte však, že když na sebe budete přísní a krutí, zablokujete si přísun blahobytu. Zavolejte Metatrona, když budete potřebovat vedení ve finanční oblasti.

Mars v Panně

Mars je planetou sexuality a Panna je znamením cudnosti a počestnosti mladé panny. Co se stane, když je dáme dohromady? Je to snad někdo, kdo se nikdy nechopí příležitosti projevit svou smyslnost? Ne! Panna je sice navenek znamením cudnosti, ale za zavřenými dveřmi může být Mars v Panně stejně, ne-li více sexuálně založený než u kohokoliv jiného. Lidé se silnou Pannou a vy jste jedním z nich, máte-li Mars v Panně působí velmi střídmým a skromným dojmem. Ale v intimních záležitostech se dokážou uvolnit jako málokdo jiný. Pamatujte si, že je to Panna, a panenka se chce líbit, jsou velmi milí a ohleduplní partneři. Jste pravdivý vůči sobě, což je vskutku vzácný poklad.

Přestože přivádíte mnohé k šílenství svou schopností rozebrat všechno na prach, vy sami zůstáváte klidní a mírní. V tomto jste pro lidi opravdovou oázou čerstvého vzduchu. Venuše ve hvězdném znamení Panny vám dává velkou touhu pomáhat druhým a být soběstační. Je krásné být ve vaší společnosti, umíte věci dotáhnout do konce. A váš Mars je v praktické Panně, avšak kdybyste měli pocit, že máte na ramenou naloženo až příliš, požádejte Metatrona, aby byl s vámi, a mluvte k němu. Jste velmi cílevědomí a výjimečně organizovaní tak, že dokážete udělat tolik věcí ještě před snídaní, že toho mnozí tolik nestihnou ani za celý den!

Ascendent v Panně

Mnoho lidí s ascendentem v Panně je léčiteli. Panny nejvíce ze všech stojí pevné nohama na zemi, a ti, kdo mají ascendent v Panně, dokážou druhé nejlépe uklidnit během těžkých onemocnění nebo jiných zdravotně náročných situací, mají díky své neobvyklé intuici přímý přístup k esoterickému vědění o léčení.

Panenský ascendent přináší otevřenost ducha. Projdete se po lese, a přesně budete vědět, co si natrhat, kde najít lesní plody výborné na chuť i pro zdraví, a nakonec vám během chviličky vytane na mysli přírodní lék na nějaký neduh podle domácího receptu, a to z pouhých pár větviček ze zahrádky. To všechno bez jakéhokoliv speciálního učení, stejně jako Metatron, který je nositelem vzácné starověké moudrosti. Tolik bylo ztraceno z toho, co jsme kdysi věděli o matce Zemi a jejích léčivých darech. Panna může obnovit toto vědění a s ní i Metatron. To on pomáhá lidem znovu nabýt esoterického vědění, včetně práce s energií.

Lidé s ascendentem v Panně vidí všechny detaily, a může je pěkně potrápit, když se věci nedějí tak, jak by podle nich měly. Jestli je to přesně to, co prožíváte, poproste archanděla Metatrona, aby vám pomohl trochu se uvolnit a zrelaxovat. Vzpomeňte si, že Metatron se kdysi procházel po Zemi jako člověk, a tak dobře ví, jaké zkoušky dokáže někdy život s sebou přinést. Navíc má tento archanděl jedinečnou schopnost hrát si s časem a dokáže pro vás vyčarovat chvíli na odpočinek, kdy se můžete ve svém nabytém dni v klidu nadechnout.

Ti, kdo se narodili pod ascendentem v Panně, jsou výborní učitelé. Protože pracují s Merkurem, planetou mysli a komunikace, umí podat všechny myšlenky přirozeně a jednoduše, takže to pochopí i děti. Jak Panny, tak archanděl Metatron často pracují s dětmi. Umí to s nimi. Vaše společná energie s Metatronem a mysl je jako laserový paprsek. Dohromady se spojujujete v krásnou sílu.

Zdroj: Andělská astrologie

« Archanděl Raziel - znamení LevArchanděl Jofiel - znamení Váhy »