Archanděl Jeremiel - znamení Štír

Archanděla Jeremiela můžete zavolat v následujících situacích, bez ohledu na to, jaké je vaše znamení:

*  Když máte strach.
*  Když se potýkáte se strachem ze smrti nebo když má někdo jiný strach ze smrti.
*  Když máte obavy, jestli jste nesešli ze své životní cesty.
*  Když to vypadá, že tma pohlcuje světlo ve vašem životě.
*  Když se chcete spojit více do hloubky se svým milovaným.
*  Když máte problémy se svým výdělkem a potřebujete sílu provést změnu.
*  Když se topíte v dluzích.
*  Když máte strach z následků svého chování.
*  Když někdo vůči vám chová zášť a vy toužíte po odpuštění, když je pro vás těžké někomu odpustit.
*  Když se dostanete do situace, kdy uvažujete, že uděláte něco proti svému přesvědčení a vnitřnímu hlasu.
*  Když vidíte na životě stále jen to špatné.
*  Když chcete poznat někoho, jaký je pod slupkou povrchnosti.
*  Máte-li problém s vlastní ryzostí nebo s ryzostí někoho druhého.
*  Chcete-li uchovat tajemství.
*  Když jste právě prošli hroznou zkušeností a chcete se zvednout a jít dál.
*  Když jsou vaše city tak hluboké, až vás zraňují.
*  Když chcete zlepšit své fyzické schopnosti.
*  Když chcete lépe poznat sami sebe a jste ochotní pracovat na sobě a na svých emocích.
*  Když se potýkáte s žárlivostí.

Štír, který vládne od 24. října - 22. listopadu řídí nejhlubší témata, jako jsou smrt, znovuzrození a sexualita. Je to znamení, za které se lidé buď omlouvají, nebo ho vychvalují. Avšak není zde důvod k omluvám. My všichni jsme si chvíli našeho zrození přesně načasovali pro naše životní poslání. Máte-li ve svém horoskopu silně zastoupeného Štíra, znamená to, že na duševní úrovni jste se pro tento život rozhodli pracovat na nejhlubších, nejtemnějších a možná nejvíce nepochopených energiích a problémech.

Archanděl Jeremiel se svým specifickým zaměřením Štíra doplňuje. Je jedním ze sedmi hlavních archandělů. Jeho hlavní rolí je pomáhat právě zemřelým duším podívat se zpět na svůj život. Jeremiel ukazuje cestu a provází duše, které právě překročily práh smrti a dívají se zpět na to, jaký dopad měly jejich činy na ostatní a co se v právě uplynulém životě naučili. Nemusíte však čekat na smrt, abyste se s Jeremielem mohli podívat na svůj život, neboť pomáhá žijícím lidem udělat si inventuru životních událostí už teď. Jediné, co musíte udělat, je požádat ho o pomoc.

Štír a archanděl Jeremiel jsou dokonalým párem. Štíři jsou jedni z nejhlubších a někdy i nejtemnějších lidí. Dokážou se napojit na hlubší úroveň života více než většina lidí. Neomlouvají se za to, že se potýkají přímo s nejtemnějšími stíny a mystérii života, Pouští beze strachu na území, o kterých obyčejný člověk nechce radši ani vědět. Jsou vskutku nebojácní. Čím více máte Štíra ve svém horoskopu  /ať je to vaše sluneční znamení nebo je to vaše sluneční i měsíční znamení, nebo dokonce máte ve Štíru Slunce, Měsíc i ascendent/, tím méně máte strach být součástí temné strany života.

Štíři postrádají něco, čemu by se dalo říkat obyčejnost, a jsou na to hrdí. Archanděl Jeremiel nám připomíná, že k životu patří obojí, jak světlo, tak temnota. Nejdůležitější je dokázat vidět celkový obraz toho, jak si vedeme, a Jeremiel nám pomáhá podívat se jasně na náš život, abychom si uvědomili, že můžeme převzít zodpovědnost za nová životní rozhodnutí, pokud je to nutné. Pomůže vám proniknout do nitra vaší minulosti. Pomůže vám díky procesu odpuštění a pochopení sebe i druhých. To je způsob, jakým může archanděl Jeremiel pomoci. Štírům nejvíc. Možná víte, že Štíři setrvávají v zášti a jsou schopní se i mstít. Nikdo v sobě nedokáže chovat zlobu tak jako Štír. Zášť má možná svůj oprávněný důvod, avšak nepřináší nic dobrého. Pouze škodí tomu, kdo ji v sobě drží. Letitý hněv je nesmírně toxický.

Každé znamení má jak své kladné síly, tak i své stíny založené na egu. Avšak Štírův kontrast mezi světlem a stínem je tak silný, že je to jediné znamení zvěrokruhu, které představují dva rozdílné symboly. Když se Štír vydá cestou vyššího já, cestou lásky a nezištné služby druhým, stává se z něj Orel, což ukazuje, jak vysoko je může vynést bezúhonnost. Štíři-Orli vědí, jak použít svá kouzla ke službě božskému záměru. Odpoutají se od svých osobních zájmů a důvěřují ve Stvořitelovu vůli. Přes svou snahu výsledek nechávají na něm. Štíři-Orli, kteří zvládli své ego, se mohou stát duchovními mistry.

Naproti tomu Štír, který se utápí ve svém egoismu, je představován symbolem štíra, který pomstychtivě bodá druhé se zákeřností, neupřímností a s ochotou s druhými manipulovat. Tito Štíři používají své magické energie pouze k naplňování vlastních cílů. Navíc se tváří jako oběti a nevzdávají se přesvědčení, že jsou všichni proti nim. Bůh vám pomáhej, dostanete-li se do sváru s temným Štírem.

Většina Štírů je někde mezi vznešeným Orlem a temným Štírem. Jste-li tím, kdo v sobě chová starou zhoubnou zlobu, pomyslete na to, jak svobodni byste se cítili, kdybyste tyto negativní myšlenky a emoce dokázali opustit. Nemusíte odpustit tomu zlu, které se stalo. Odpuštění znamená vyléčení sebe sama od neustálého jedovatého přemýšlení o bolestivé minulosti. Odpuštění také znamená vyrovnání karmy, takže se nemusíte setkávat se stejnými lidmi a situacemi zas a znova v dalších reinkarnacích. Odpustit někomu je jako vypnout hudbu, která vás obtěžuje. Karmický tanec skončil, všichni jsou svobodni a mohou se otevřít životu a lásce. Požádejte archanděla Jeremiela, aby zasáhl, budete-li mít problém někomu odpustit, nebo když chcete, aby někdo odpustil vám.

Dalším vaším charakteristickým znakem, jste-li Štír, je tajnůstkářství, ale i tendence k tajné podlosti. To vyplývá z vašeho pocitu, že držíte v tajnosti věci, kterým můžete rozumět pouze vy. Máte-li ve Štíru Slunce, Měsíc nebo ascendent, tajnosti mohou zničit vaše vztahy, způsobit soudní spory a snížit vaše sebevědomí. Pokud se v tom poznáváte, poproste Jeremiela o pomoc. To, že jste se narodili ve znamení Štíra, nikterak neznamená, že jste odsouzeni projevovat jeho špatné stránky. Štíři se často cítí odsuzováni nespravedlivě, přesto oni sami mohou tvrdě soudit druhé. Jsou schopni nad někým vynést soud už při prvním setkání. Pokud se jim tato osoba nebude zamlouvat, nebudou se ani obtěžovat, aby si jí všímali.

Štíři mají schopnost opustit tělo a nebýt tak se svým vědomím přítomni nepříjemné situaci.

Podobně jako všechny ostatní znamení má i Štír krásné vlastnosti. Štíři jsou velmi vášniví v tom nejlepším slova smyslu. Pokud vás milují jako přítele či jako partnera, budou vás milovat až do smrti. Pokud je ovšem neopustíte vy, v takovém případě si vezměte štít. abyste se dokázali ubránit jejich pomstychtivosti. Štíři si pečlivé vybírají, s kým budou trávit čas. Pokud si vybrali vás jako přítele nebo jako partnera, můžete se cítit poctěni.

U Štírů se toho pod povrchem vždycky děje mnoho, a i když tahle tendence může být trochu temná, opět to vypovídá o jejich hloubce. Štíři mohou být cokoliv, ale ne povrchní. Jsou těmi nejnadanějšími ze všech znamení v nadpřirozených schopnostech, jako jsou intuice, vykládání snů, spojení s vyšším já atd. Všechno cítí hluboce. Přesto vám neřeknou, co cítí nebo vidí. Jak se zdá, Štíři, pokud by se měli stát zranitelnými, očekávají od druhých to nejhorší.

Většina Štírů není schopná jen tak obyčejného vztahu. Pokud vás pozvou do svého života, můžete si být jisti, že vás tam chtějí. Avšak očekávají hodně nazpět, včetně toho, že s nimi budete prožívat všechny životní bouřky a neotočíte se k nim zády. Pokud jste se zamilovali do Štíra, který vaši lásku opětuje, je to velmi intenzivní vztah. Zdá se být vždy přímo v epicentru, když dojde na nějaké drama. Jsou to králové a královny dramatu, kteří přitahují negativitu. Je to dáno jejich temným pohledem na svět. Archanděl Jeremiel vám pomůže postupně proniknout všemi vrstvami, do kterých se Štír balí, jste-li s ním v partnerském vztahu. A pokud máte silného Štíra ve svém horoskopu, Jeremiel vám pomůže poznat, co všechno je na vás krásné a jedinečné.

Štír má vysoce vyvinutý smysl pro princip. Je stejně tvrdý sám na sebe jako na ostatní. Přestože sám se bude chovat neupřímně a bude k sobě shovívavý, vychytrale a se záludností od ostatních bude tvrdě vyžadovat otevřenost a upřímnost. Jste-li Štírem, který má problém s čestností a upřímností, andělská energie Jeremiela vám pomůže vidět váš život takový, jaký skutečně je. Uvidíte, co je pozitivní, ale i co potřebuje změnu.

Slunce ve Štíru

Být zrozen pod znamením Štíra znamená velmi intenzivní zkušenost. Zatímco zde máme některá znamení, která před určitými problémy zavírají oči, Štíři dobře vnímají ponuré hluboké pravdy a pomáhají je řešit. Štír je o sexualitě, smrti a znovuzrození. Představte si Fénixe, jenž vstává z popela. To je přesně Štír a Jeremiel pracuje s touto energií díky zpětnému pohledu na minulost poté, co jsme opustili tento svět. Při těchto ohlédnutích se Jeremiel nesnaží zpříjemnit nám to, kde jsme v životě udělali chybu, abychom se cítili lépe. Jeho cílem je pomoci nám se z toho poučit. Štíři dělají to samé, když čelí věcem, které by většina nejraději zakopla někam do kouta. Když máte pocit, že je život příliš krutý, zavolejte Jeremiela, aby vám pomohl. Stejně jako všichni archandělé, i Jeremiel chce, abyste byli mírní a neměli strach. Bude stát blízko vás v obtížných situacích, abyste se dokázali učit, růst a léčit.

Štíři se mohou kvůli zranění a nedostatku respektu cítit uraženě déle, než je zdrávo. Pokud se tak cítíte, požádejte archanděla Jeremiela, aby vám pomohl otevřít srdce a odpustit. Někdy Štíři touží pomstít se těm, kteří jim ublížili, čímž ale zatěžují vlastní karmu, což je zákon příčiny a následku, čemuž by se jinak mohli vyhnout. Až budete příště cítit, že se ubíráte směrem k pomstychtivosti, poproste nahlas nebo v duchu archanděla Jeremiela o pomoc.

Ve Štíru jste připraveni být nesmírně intenzivní silná osobnost, která se čas od času bude cítit převálcovaná vlastními emocemi. Také to ovšem znamená, že jste způsobilí prožívat svůj život na této úrovni. Archanděl Jeremiel vás provází na vaší významné pouti.

Měsíc ve Štíru

Ti, kdo se narodili s Měsícem ve Štíru, jsou přirozenými psychology. Mají schopnost analyzovat život a lidi. Tento charakterový rys naznačuje, že musí každé téma prohlédnout k jeho podstatě, dokud nedojdou k vlastnímu závěru. Mají hloubku. Až extrémní. Budete-li pracovat s nádherným archandělem Jeremielem, naučíte se, jak rozumět své hloubce, pomáhá jak právě zemřelým duším znovu se ohlédnout za svým životem, tak živým ohlédnout se zpět, zhodnotit svůj dosavadní život a podle toho ho přizpůsobit. Když sami sebe tvrdě kritizujete /osoby s Měsícem ve Štíru bývají velmi intenzivní jak k sobě, tak k druhým/, archanděl Jeremiel vám pomůže odpustit si.

Pravá magie Měsíce ve Štíru se projeví, když zaměříte své kouzlo na lásku a pozitivní energii. Jelikož Měsíc řídí emoce a Štíři mají přirozeně velmi hluboké silné emoce. Když vás někdo zraní, citová rána, kterou vám tím uštědří, je tak hluboká, že je opravdu těžké upustit od zášti. Jestliže se nacházíte v právě takové situaci, požádejte Jeremiela, aby vám pomohl dívat se na člověka, kterého odsuzujete, milujícíma očima. Pamatujte si, že odpustit neznamená nutně prominout činy, ale je to spíše cesta, jak se očistit od zhoubné energie, znovu získat svou vnitřní sílu a vyrovnat svou karmu. Štír má psychické schopnosti jako vidění do budoucnosti, intuici, čtení myšlenek a podobně.

Merkur ve Štíru

Energie Štíra se ve spojení s Merkurem projevuje mnoha příznivými způsoby. Na jednu stranu vám dává schopnost proniknout k jádru věci v jakékoliv záležitosti. Možná máte chvíle, kdy volíte hravý, bezmyšlenkovitý dětský přístup, ale jakmile vám na něčem opravdu záleží, vrhnete se do hlubin problému, dokud vše jasně nepochopíte. Na druhou stranu: „Posedlý?" Možná ano, občas. Štír je ve skutečnosti znamení detektiva, a máte-li svou planetu mysli Merkura právě ve Štíru, znamená to, že i vy máte v sobě něco z detektiva. Záhady, mystéria, špionáž, temná stránka života, tabu, to vše vás přitahuje.

Pokud se přistihnete, že myslíte příliš černě, a cítíte, že vás temnota pohlcuje, mluvte s Jeremielem, nemá strach pustit se s vámi do nejtemnějších hlubin vaší mysli v jakékoliv záležitosti. Máte-li Merkur ve Štíru, i vy máte odvahu stavět se k těmto temným stránkám života čelem. Jednou z kvalit této kombinace je mysl ostrá jako břitva. A takový je někdy i váš jazyk. Používejte své vynikající intelektuální schopnosti nadoraz. Víte-li, že vaše mysl zlenivěla, nebo když cítíte, že se vás snadno jímá vztek, promluvte si sami se sebou a s archandělem Jeremielem a požádejte ho, aby vám pomohl.

Je pro vás těžší odpustit a zapomenout než pro ostatní, ale my všichni potřebujeme nechat minulost minulostí se svými bolestmi a urážkami a jít dál. Jeremiel ve chvílích, kdy se vám nedaří nechat minulost za sebou, vám může opravdu velmi pomoci. Dokud nedokážete odpustit minulosti a dojít smíru se sebou samým, taháte ji s sebou jako těžké břemeno.

Venuše ve Štíru

Co je na vás nejvíce přitažlivé, je vaše hloubka. Vaše láska není pro nikoho, kdo nemá odvahu pouštět se do neznáma a nerad zbytečně riskuje. Když máte vaši planetu lásky Venuši ve Štíru, cítíte věci do nesmírné hloubky a nebojíte se to ukázat. Venuše ve Štíru může ve skutečnosti působit až strašidelně, všimli jste si? Nemáte zájem o krátké flirty. I když mohou mít ve vašem životě výjimečně své místo, když přijde na skutečnou lásku, hledáte něco, co doslova otřese vaším světem i tělem.

Štír má tendence upadat do destruktivních myšlenek žárlivosti a paranoie, jež se vám mohou stavit do cesty k dobrým vztahům. Někdy se však vaše emoce řítí do takové hloubky. Tohle je skvělá zpráva pro vašeho partnera, pokud vaši lásku opětuje, vy dva se napojíte jeden na druhého. Štíři milují tělem, myslí i duší. Pokud však nežijete a nemilujete pozitivně a ve výsledku se cítíte zmateně, pokud cítíte, že jste na lásce nebo na někom konkrétním totálně závislí, nebo jste do někoho bezhlavě nešťastně zamilovaní a víte, že to už není zdravé, zavolejte na pomoc Jeremiela, pomůže vám dostat věci zase do pořádku. Požádejte jej kdykoliv máte pocit, že jste sešli z cesty své životní dráhy. Dokáže nasměrovat také v oblasti peněz. Máte-li finanční potíže, neváhejte poprosit o pomoc. Nezapomeňte sledovat své výdaje a příjmy.

Mars ve Štíru

Pakliže nic jiného, jste skutečné skvělým oponentem v jakékoliv aréně. Mars je planetou sexuality a vnitřní síly, soutěživosti a hněvu. Štír je znamení, které jde do hloubky a drží se toho celý život. Jestli opravdu chcete něčeho dosáhnout, váš Mars vám pomůže jít si za tím dlouho potom, co to ostatní vzdali. Mars ve Štíru je velmi mocná kombinace. Jak byste se k ní měli stavět? Jedna věc, poznejte své hranice a také hranice druhých. Někoho přemoci ať už v lásce nebo v byznysu může mít hořkou příchuť chabého vítězství, jestliže tím ostatní trpí. Jste citliví k druhým a jejich reakcím na vaše jednání. Pracujte na sobě, jestliže máte tendenci chtít vyhrát za každou cenu. Jeremiel je připraven jít s vámi do míst, kam se druzí neodvažují, do všech tabu ohledně sexu, smrti a reinkarnace. Máte-li problém ukočírovat svůj vztek, je dost možné, že to souvisí s vaším Marsem ve Štíru. Mluvte s archandělem Jeremielem a věřte, že to zvládnete vyřešit. Vy to dokážete!

Výhodou Marsu ve Štíru je, že je opravdu sexy. Někteří by se s vámi i hádali, že je to nejsexuálnější Mars, jakého můžete mít. Nechejte to na svých milencích a milenkách, aby to posoudili. Avšak vězte, že z astrologického pohledu, co se týče sexuality, jste opravdu požehnáni ve všech směrech.

Mars ve Štíru je velkým požehnáním, i když se vám může zdát po přečtení předešlých řádků, že je až příliš intenzivní na to, aby byl považován za dobrou věc. Vaše nejlepší volba je pracovat s archandělem Jeremielem. On je ten, kdo se ničeho nezalekne, takže nic z toho, co mu řeknete nebo o co požádáte, ho nemůže šokovat. Je tady pro vás, když se učíte zacházet s energií, jež vám byla dána do vínku.

Ascendent ve Štíru

Váš ascendent ukazuje, jak vás vidí druzí. Jelikož lidé s ascendentem ve Štíru nemluví o svých pocitech, jedině až po velkém přemlouvání, působí na ostatní tajemně, člověk s ascendentem ve Štíru vám musí plně důvěřovat, aby vám odhalil svůj tajný vnitřní život. Ve většině případů nikdo jiný než on netuší, co se děje pod povrchem. Může to být člověk velmi záhadný, těžko popsatelný a tajuplný. Z toho důvodu jsou velmi přitažliví pro ty, kdo se zajímají o mystéria a záhady. Stejně jako Štír, tak i Jeremiel putuje tajemnými cestami. Přesto požádáte-li ho o pomoc, pomůže vám provést změny k šťastnějšímu životu a v případě, že chcete porozumět sami sobě víc do hloubky, bude tu vždy pro vás, neboť je to on, kdo je úzce spjatý s vašim narozením.

Díky spojení s emocionálním elementem vody je Štír jedním ze znamení zvěrokruhu nejnadanějších na psychické schopnosti jako prorocké vize, významné sny a intuici. Samozřejmé každý má v sobě semínko těchto daru, avšak Štír je natolik otevřený všem energiím, že to, co přichází, nefiltruje jako ostatní znamení. A proto jsou jeho magické schopnosti tak silně prociťované. Je však třeba překonat tendenci tajně si držet všechny přijímané informace pro sebe.  Jeremiel je spojován s věšteckými vizemi a jasnozřením, je velmi užitečné ho k sobě přivolat vždy předtím, než se pustíte do práce s těmito schopnostmi. Je zde pro vás, aby vám pomohl.

Štír je znamení, které rádo jde do hloubky, avšak hrozí zde nebezpečí, že se stane závislým nebo posedlým. Jestli se v tom poznáváte, volejte archanděla Jeremiela, aby vás vedl. Vyvede vás na světlo a čerstvý vzduch a bude vás inspirovat a vést, abyste našli moudré důvěryhodné lidi, kteří by vás podpořili a pomohli vám, kdyby bylo potřeba. Pomůže Štírům, kteří se stali závislí, aby měli dostatek pokory a určité zranitelnosti, aby takovou pomoc mohli vyhledat a přijmout.

Zdroj: Andělská astrologie

« Archanděl Jofiel - znamení VáhyArchanděl Raguel - znamení Střelec »