Arad

Strážný anděl víry

Má mocná stříbrná energie plyne do vaší duše, tajemného pramene vašeho já, který pomáhá formovat váš charakter a osobnost a který z vás činí tu osobnost, jíž opravdu jste.

Existuje mnoho typů viry: vira v sebe, víra v ty, které milujete, duchovní víra, víra ve vyšší smysl existence. Nebyl by bez víry váš život prázdnější a bez skutečného smyslu?

Vaše víra sice může být silná a může pro vás představovat jistotu, nedovolte ale, aby se stala příliš rigidní - nechte ji expandovat jen tak, jak vy sami rostete a vyvíjíte se. Možná někdy zápolíte s pochybnostmi. Pokud vás život zkouší, můžete se ocitnout v nebezpečí, že viru ztratíte úplně. Vyvolejte mě, abych vás zahalil svými něžnými, ale mocnými stříbřitými křídly a ochránil svou láskou. Nezanedbávejte péči o tuto stránku své osobnosti, neboť je to základní kámen vašeho ducha, opora vaši existence.

Můžete si svou viru představit jako nový zlatý nebo stříbrný prsten, který možná nosíte. Když jste mladí, je vaše víra podobně jako onen prsten lesklá a bez poskvrnky. Nikdy totiž nepodstoupila zkoušky, jimž je každá lidská víra během života vystavena. Je snadné udržet si víru, když na ni nic neútočí. Za několik let se ale na vašem prstenu objeví škrábance, a ten tak ztratí něco ze své patiny. A podobně tomu bude i s vaší vírou: Poznamenají ji bolestné zkušenosti. Pod těmi škrábanci však bude prsten pořád z téhož vzácného kovu, a tak ani vaše osobnost neztratí nic z onoho ryzího pramenu, který ji vždycky utvářel. Pomáhám vám zajistit, aby zkušenosti formovaly váš charakter a současně nepoškodily vaši integritu. Vyvolejte mou stříbrnou energii, aby obklopila vaši duši a chránila ji v temných dobách - lak zůstane váš duch nezlomen, i když utrpí šrámy.

« AnielAratron »