Aniel

Strážný anděl štěstí a stříbrně ochrany

Možná mé potřebujete právě v téhle chvíli, abych vám přinesl štěstí nebo ochranu. Přináším chladivý proud ryzí stříbrné energie, která vás zaplaví v době nouze a zahalí do ochranného a zářivého stříbrného pláště světla.

Můžete si nechat pro štěstí vyrýt mé jméno na stříbrný přívěsek či náramek a nosit ho blízko u srdce, anebo můžete napsat mé jméno na kousek papíru a dát si je pod polštář. Možná vás navštívím ve snu - mějte u postele tužku a papír, abyste si mohli po probuzení zaznamenat můj vzkaz dříve, než jej zapomenete.

Kromě toho, že vás v těchto chvílích vedu k vašemu nejvyššímu dobru, jsem také připraven poskytnout vám, pokud mne zavoláte, svou láskyplnou ochranu: Zavřete oči a zavolejte mé jméno. Pak si představte proud ryzí chladivé stříbrné energie, která plyne kolem vás ve směru hodinových ručiček jako měňavý plášť vyrobený ze spirál živého světla. Celí se do něj zahalte, vaše hlava a tvář budou skryty jako v kápi, vaše nohy budou zahaleny jako v kněžské sutaně. Stříbro je barva neviditelnosti, noste tedy tento plášť nebo jej v čase nouze či v riskantní situaci oblékněte někomu jinému. Tohle je můj stříbrný dar pro vás i pro ty, které milujete a na kterých vám záleží.

« AnanchelArad »