Ananchel

Strážný anděl milosti a smíření

Zahalím vás mou láskyplnou a něžnou stříbrnou energií, pomůžu vám pokorně přijmout vaši současnou situaci a připomenu vám, že věci jsou pomíjivé. Rány se nakonec zahojí, modlitby budou vyslyšeny a časem se všechno v dobré obrátí.

Dávám vám pokoru, abyste přijali vše, co život nabízí, a také schopnost cítit vděčnost za pomoc druhých, neboť poskytovat a přijímat soucitnou a nesobeckou pomoc je důležitou součástí duchovního růstu. Lidé si často pomáhají navzájem, někdy ale také nabízejí pomocnou ruku v době veliké nouze, kdy nemohou očekávat, že jim druhý pomoc oplatí. Mějte se na pozoru, abyste neodmítali kvůli své pýše pomoc druhých lidi! Pokud cítíte, že vás pýcha svádí k takovému jednání, zbavte se jí. Ti, kteří vás milují a záleží jim na vás, budou mít radost, že vám mohou pomoci v obtížné situaci.

Ať v této chvíli prožíváte cokoli, měli byste se smířit s tím, že to tak má být. Všechno se děje z nějakého důvodu, a přestože není tento důvod někdy zřejmý, časem se vždycky ukáže, proč daný člověk trpěl. Snažte se oddat lásce, trpělivosti a důvěře - pokud to dokážete, pochopíte mnohé věci. Během vašeho duchovního vývoje se vám naskytne mnoho poučných karmických lekci, z nichž některé jsou opravdu perné - ty se dají pochopit jedině zkušeností. Znalosti a zkušenosti dohromady tvoří zralost, díky níž můžete pomoci i ostatním. Zavolejte mne, jestliže máte pocit, že se k vám štěstí otočilo zády. Zahalím vás svými stříbrnými paprsky a budu vás utěšovat, dokud se zase nevrátí dobré časy.

« AnahitaAniel »