Anděl změny a proměny


„Všechno v životě je změna."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme zahájit tělesný a duševní léčebný proces a tento proces podpořit. Necháme stranou všechny bolesti, smutek nebo traumatizující zážitky. Tento anděl do nás transformuje své léčivé světlo a očišťuje nás. Jsme schopni odpoutat se od intelektu a přejít do pocitů a přijímat i věci, které by vyžadovaly jen vědecké vysvětlení. Všechno se nám lehce podaří, podaří se nám spojit náš materiální a spirituální život. Všude mezi nebem a zemí se budeme cítit jako doma.

Další témata: Chtít „vzít život do svých rukou" - odstranění zármutku - ztráta smyslu - strach ze spirituality - vnitřní vzpoura - stagnace - vlastní blokády - hledání sebe sama - akceptování těžkých situací - transformace na všech úrovních.

Tělesná úroveň: Hypofyza - šíje - návyky a návykové chování.

Duševní pozadí:Hypofyza /podvěsek mozkový/ "3. oko": vhled; žít podle vnitřních hodin, podle vnitřního rytmu."

Problémy se šíjí: „tvrdošíjně" něco odmítat; jednostranné řešení problémů; někdo mi sedí na šíji."

Návyky a návykové chování: zůstávat stále na jedné rovině /jídlo, kouření, sex/; útěk před světem /drogy/; vyvolávat riziko /hra/."

Meditace
Posaď se nebo si lehni a uvolni se. Zavři oči a klidně a zhluboka dýchej. Brzy pocítíš změnu. Před tvýma očima se objevuje fialové světlo. Představuj si, jak toto světlo na tebe svítí shora. Je to měkké a teplé světlo. Jemné tě zahaluje a pomáhá ti rozptylovat veškerou úzkost, starosti a bolest, kterou právě pociťuješ. Fialové světlo tě prostupuje hlouběji, dostává se do samotného středu. Tak, jak toto světlo prochází tvým tělem, očisťuje a posiluje tě. Přestáváš pociťovat svůj smutek a starosti. Proměna se ti podařila. Poděkuj za to svému andělovi a pomalu otevři oči.

« Anděl síly a odolnostiAnděl optimismu a krásy »