Anděl optimismu a krásy


„Poznávám pozitivní stránky svého života."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme docílit toho, že náš život bude plný optimismu a lehkosti. To, co bylo před nedávnem pokryto šedí a to, co bylo plné smutku, září nyní barvami a je plné radosti. Můžeme se v klidu oddávat svým snům a představám, v našem životě vidíme jen samou krásu, pociťujeme tvůrčí sílu, která nás vede k dalšímu růstu. Žijeme v harmonii a pohodě sami se sebou i se všemi bližními.

Další témata: Pomoc při negativní perspektivě života - pesimismu - ztráta radosti - „Sny se rozplývají" - splývat s procesem Stvoření - „Odhoď starosti a začni žít!"

Tělesná úroveň: Podvěsek mozkový - epifýza/šišinka - deprese v zimě.

Duševní pozadí: Hypofyza /podvěsek mozkový/: žít podle vnitřních hodin, podle vnitřního rytmu.

Šišinka/epifýza: sídlo duše; meditace."

Deprese v zimě: potlačená agrese, všechno je směřováno proti sobě; příliš málo světla, jak vnitřně, tak i zevně; cítit se oddělený od Stvoření."

Meditace
Představ si, ze jsi leknínem. Tvoje kořeny jsou upevněny na dne jezera a končíš svůj růst. Všude je temno a k hladině jezera je to příliš daleko, aby ses jí mohl/a dotknout. Víš, kam chceš jít, a nepatrné světlo, které se k tobě prodírá, ti stačí k určení tvé cesty. Všude je ještě temno a špína. Ale ty se nemusíš ničeho dotýkat, neboť víš, ze rosteš do světla. Je to daleká cesta, ale nevzdávej ji! Vždyť na povrchu hladiny rostou do krásy tvé květy. A v nich jsou ukrytá další poupata. Hluboce vnímej, jak teplé slunce pomáhá tvému poupěti růst, dívej se, jak se otevírá a jak do tebe vyzařuje svoji krásu. Poděkuj svému Stvořiteli, ze tě mohl stvořit do takové krásy.

« Anděl změny a proměnyAnděl směru a cíle »