Anděl směru a cíle

"Znám svoje cíle a také jich dosáhnu."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme přesněji definovat naše cíle a také jich dosáhnout - aniž bychom sešli z cesty. Mnohem lépe se nám podaří uvést do souladu rozum a cit a pozorovat svět a náš život z jedné, jediné perspektivy. Tento anděl nám pomáhá k tomu, abychom lépe hospodařili se svým časem a také ho smysluplně využili. Kromě toho nás chrání na všech našich cestách, také na našich cestách snů ve spánku.

Další témata: Žít v souladu s Matkou přírodou - být si vědom/a, že žiji Teď a Tady - neztrácet ani minulost ani budoucnost - ztráta orientace - ze strachu se držet jen známého a důvěrného.

Tělesná úroveň: Nohy - chodidla - kotník - nedostatek energie.

Duševní pozadí:Nohy - chodidla: být neústupný/á, hluboké zakořenění; vidět jen jedním směrem; zastávat jen své vlastní názory; někomu ležet u nohou."

Kotník: být neohebný/á, nepoddajný/á; být ustrnulý/á; dávat vinu jiným; nepřijímat potěšení ze života."

Nedostatek energie, únava: nežít svým vlastním životem; vydělávání peněz v nesprávné oblasti; nechat si odebírat energii jinými."

Meditace
Představ si, že jsi rybou. Ale ne ledajakou rybou. Jsi úplně zvláštní a výjimečnou rybou. Ostatní se nechávají honit v proudu. Nebo uvíznou v temné louži, kde pak tráví svůj život. Ty jsi ale něco jiného. Jsi losos, ryba, která má svůj cíl před očima. Někdy musíš plout i proti proudu. Následuješ své vnitřní volání, i kdyby jsi musel/a plout tisíce kilometrů. I kdyby tě to stálo hodně sil. Nic tě nezastaví, ani rychlý nebezpečný proud, ani divoká zvířata nebo živelná síla. Následuješ své vnitřní volání i tehdy, když ostatní ti říkají, že další cesta je nemožná nebo bez vyhlídky. Nemáš strach. Protože znáš svůj směr a znáš také svůj cíl.

« Anděl optimismu a krásyAnděl sebehodnocení a sebedůvěry »