Anděl sebehodnocení a sebedůvěry

„Dovoluji si, abych byl/a sebevědomý/á a sebejistý/á."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme přijímat osoby, situace a hlavně pak sami sebe takovými, jaké jsou a jakými jsme. Učíme se, že nemá smysl mít pocit viny, a poznáváme, že i nepříjemné události jsou nám ku prospěchu. Je velmi důležité, abychom byli k sobě a ke svému okolí laskaví a zbaveni jakýchkoli předsudků. Ještě důležitější je však to, abychom rozpoznali situace, které mohou způsobit bolest, a správně je vyhodnotili. Pokud naše chování a jednání není správné, potom se pokusme upravit to, co upravit lze, a vezměme si z toho ponaučení všeho, co je pro nás dobré, učme se dívat stále dopředu a kráčet dále.

Další témata: Pochybnosti o sobě samém, obviňování sebe sama - neumět přijmout a vnímat lásku - být sám/a vůči sobě agresivní - strach z kritiky - sebekritika - z chyb se není možné nic naučit.

Tělesná úroveň: Slinivka břišní/diabetes - žaludek - bránice.

Duševní pozadí: „Slinivka břišní/diabetes: nepřijímat sladkosti života - lásku; nesmírná touha po lásce; udělat první krok k pochopení; dávat a přijímat lásku"

Žaludek: být připraven/a k přijetí svých pocitů a projevů; polykání zlosti a hněvu; problémy v rodině; cítit se jako ubožák."

Bránice: nepociťovat žádné omezení; dovolit si i krok zpátky; problémy s polaritou."

Meditace
Představ si, že stojíš před Stvořitelem se všemi svými pochybnostmi, s kritizováním své osoby; se samou nespokojeností. Představ si, že stojíš před ním a říkáš: „Hraji melodii, někdy je velmi dobrá, někdy je však úplně špatná, někdy je slabá a tichá. Ale hraji, protože ty jsi mi ji dal. Dnes ale zní úplně strašně. Myslíš si, že bych měl/a dál v hraní pokračovat?" A dále si představ, že Stvořitel ti odpovídá: „Ale ona se mi velmi líbí!"

« Anděl směru a cíleAnděl zralosti a moudrosti »