Anděl síly a odolnosti


„V lásce probouzím svoji sílu a odolnost."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme pomáhat druhým, aniž bychom se sami zastavili na nějaké cestě. Lidé, kteří mají zaměstnání, vyžadující neustálou pomoc druhým, kteří léčí, nebo lidé na různých úředních místech, jsou velmi často na konci svých sil. Tento anděl nám v takových situacích pomůže a dá nám potřebnou energii do srdce. Pomáhá nám splnit naše poslání, naše představy a přání s potřebnou silou, láskou a vytrvalostí. Pomáhá nám rozlišovat mezi soucitem a utrpením. Ochraňuje nás před lidmi, kteří mohou být pro nás energetickými upíry.

Další témata: Vzdálení se od zakořeněných, dogmatických vzorů chování - růst k vitalitě, spontánnosti a radosti v životě - radost z vlastního těla - život místo fungování!

Tělesná úroveň: Krevní cévy/krevní oběh - sexualita - nedostatek energie.
Duševní pozadí:Krevní cévy, krevní oběh: nacházet se v proudu a plný energie; zajistit sebe i ostatní; životní síla; komunikace."

Sexualita: tělo není akceptováno takové, jaké je; ostatní jsou přijímáni v určité vzdálenosti; před sebou i před ostatními něco předstírat."

Nedostatek energie, únava: nežít svým vlastním životem; vydělávání peněz v nesprávné oblasti; nechat si odebírat energii jinými."

Meditace
Jdi na procházku do starého dubového lesa. Zastav se před nádherným starým stromem. Obdivuješ jeho bytí, jeho stáří, jeho pevnost a stabilitu. Pohlédni, jak jeho větve sahají až do nebe. Podívej se, v jeho sukovitém kmeni tluče srdce plné síly. Opři se o něj a uvidíš, jak zůstává pevný! Důvěřuj tomuto bytí a obejmi ho jako svého přítele! Vnímej jeho sílu, kterou příroda ochraňuje jako zázrak! Uvědomuj si, že jsi také pevně zakořeněn do svého života jako tento strom a pociťuj energii jeho srdce, vnímej chvění jeho láskyplného srdce. Vracej se k tomuto stromu a vždy se dokážeš vrátit k sobě. Bud si vědom jeho síly a odolnosti.

« Anděl čistoty a průzračnostiAnděl změny a proměny »