Anděl vztahů k bližním


"Jsem připraven/a, abych pomáhal/a ostatním, uvědomuji si však své hranice."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme pomáhat ostatním a náš život postavit jako službu všemu příštímu. Není vždy jednoduché dávat energii, sílu a trpělivost ostatním. Mnozí lidé nás stále vysávají a je velmi důležité se proti tomu bránit. Tento anděl nám pomůže najít zlatou střední cestu mezi blízkostí a vzdáleností, mezi pomocí a využíváním. Bude nás chránit před „energetickými upíry" a pomůže nám stát se pevným v situacích, v nichž ostatní velmi naléhavě potřebují naší pomoc.

Další témata: Přehnaná obětavost - přiznat svoje slabosti - naučit se říkat NE.

Tělesná úroveň: Krevní cévy - srdce - deprese - nedostatek energie neumět přijímat pomoc - neumět - naučit se mít své meze a hranice - únava.

Duševní pozadí:Krevní cévy: nacházet se v proudu a plný energie; zajistit sebe i ostatní; životní síla; komunikace."

"Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu /duševním/; být zranění v jádru svých pocitů."

Deprese: potlačená agrese, velmi často být sám proti sobě; útěk před stresem, potlačený zármutek."

Nedostatek energie, únava: nežít svým vlastním životem; vydělávání peněz v nesprávné oblasti; nechat si odebírat energii jinými."

Meditace
Představ si, že k tobě přišel přítel/ka. Sedíte naproti sobě a on/a ti vypráví o svých problémech. Nasloucháš mu/jí, jdeš mu/jí vstříc a stáváš se jeho/její oporou. Ale přesto, co říkáš, nepřijímá. A co činíš, to se - pro tvého/tvou přítele/kyni - zdá být nesprávným. Cítíš, jak najednou jde všechno velmi těžce. Jeho/její problémy ti berou sílu a energii. Pokus se vytvořit kolem sebe válec ze zlatého světla a přikryj také horní otvor. Vnímej to, jak se dobře cítíš. Nadechni se. Nyní je tvoje energie chráněna a můžeš pomáhat dále, aniž bys byl/a vysáván/a.

« Anděl odvahy a vytrvalostiAnděl osvobození ze závislosti »