Anděl osvobození ze závislosti


„Zbavil/a jsem se starých vzorů, závislosti a stálého hodnocení."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a symbolu můžeme dosáhnout toho, že se dostaneme z našeho vězení strachu a emocí, které jsme si sami vyrvořili, ale také ze společenských předsudků a norem. Tento andél osvobozuje od špatných představ, týkajících se hodnocení, od starých vzorů a překonaných představ o morálce. Pomáhá také řešit nesprávné myšlenkové pochody a strukturu myšlenek a chování spojené s očekáváním. Tento anděl nám pomůže překonat také závislosti na jiných osobách. Až se vnitřně osvobodíme, začneme vnímat sami sebe a žít svůj vlastní život.

Další témata: Omezování - ohraničený pohyb - nedůvěřovat v nic - dychtivost - emocionální závislost - přetrhnout vnitřní pouta /Cuttingova metoda podle Phyllisova krystalu/.

Tělesná úroveň: Kožní problémy - srdeční problémy - plíce - kyčle.

Duševní pozadí: Kožní problémy: něco prudce vystupuje z podvědomí; obavy z doteků; vnější omezení; „Nedotýkejte se mne"!"

Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu /duševním/; byt zranění v jádru svých pocitů."

Plíce: kontakt po vnějším prostředí; symbol komunikace; volně dýchat; chtít se změnit, být otevřený/á"

Kyčle: učinit první krok; otestovat vlastní akční rádius; pokrok; vzestup; přepínání."

Meditace
Představ si, ze sedíš zavřený/á ve věži. Zdi, které jsou kolem tebe, představují tvůj strach a tvé negativní očekávání. Cítíš stále větší tíseň. Těžce se ti dýchá, vzduch je zatuchlý a vlhký. Skrze škvíru ve zdi se dostal sluneční paprsek, který probudil tvoji zvědavost. Jdeš blíže a škvírou najednou vidíš celý svět. Tam venku je světlo, svítí slunce a celý život tam za zdí je pestrobarevný. Tvoje touha po tomto světě je velká. Plně se koncentruješ a přijímáš odtamtud novou energii. Potom se zhluboka nadechneš a prorazíš tvůj žalář. Jsi volný/á a cítíš se jako znovuzrozený/á.

« Anděl vztahů k bližnímAnděl tvůrčího slova »