Anděl odvahy a vytrvalosti


„Přijímám odvážně a se všemi důsledky výzvy v mém životě."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme obstát ve všech situacích, které vyžadují odvahu a vytrvalost. Někdy je potřebné, i poněkud opodál se setkat s obvyklými nebo společenskými normami, které jsou nekonvenční. Odvahu potřebujeme také tehdy, abychom se rozhodli při hledání východiska z naší situace, která se nám možná zdá, že je v nedohlednu. Odvaha je nezbytná také tehdy, když se potřebujeme postavit za partnera, kterého ostatní kritizují nebo který je postaven do středu zájmu ostatních. Potom jsme také vystaveni zkoušce, zda-li s ním setrváme či nikoliv. Trpělivost a vytrvalost jdou ruku v ruce, a naučit se jim je velkým životním úkolem, který sám život před nás postavil.

Další témata: Neúnavnost - důslednost - nevzdat se ani skrze těžkosti - uhájit si svou vlastní pravdu - disciplinovanost vlastní osoby - překonání strachu.

Tělesná úroveň: Stres - strach - plíce - nohy-chodidla.

Duševní pozadí:Stres: přehnaná ctižádost; chtít někomu něco dokazovat; být příliš vysoko; zneužívat svoji vnitřní sílu."

Strach: nechtít již více důvěřovat; porodní trauma a nezpracovaný šok; nechtít upadnout; pocit úniku."

Plíce: kontakt po vnějším prostředí; symbol komunikace; volně dýchat; chtít se změnit, být otevřený/á." 

Nohy - chodidla: být neústupný/á, hluboké zakořenění; vidět jen jedním směrem; zastávat jen své vlastní názory."

Meditace
Dostal se ti do rukou obraz od jednoho moudrého muže. Odpověděl by ti na všechny tvoje otázky; ale bohužel žije v nejhlubší džungli. Ty však velmi toužíš po tomto setkání, takže se snažíš udělat všechno, aby se ti podařilo dostat se tam. Tvoji přátelé, tvoje rodina tě od této cesty zrazují, ale ty se nenecháš odradit. Jsi sám/a a není to pro tebe lehké. Džungle se ti sama snaží uzavírat cestu, je horko a dusno. Obtěžuje tě hmyz, slyšíš tajemné zvuky. Začínáš mít strach, ale přesto jdeš dále. S každým krokem roste i tvoje sebedůvěra. Tvoje odvaha tě odmění. Dříve než bys to čekal/a, přicházíš ke svému cíli, a moudrý muž ti podává ruku.

« Anděl materiálních záležitostíAnděl vztahů k bližním »