Anděl vědomí odpovědnosti

„Jsem si v lásce vědom/a své odpovědnosti."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se naučíme vnášet do svého života autoritu a stabilitu, aniž bychom přitom ovládali jiné nebo je utlačovali. Existují situace, které vyžadují, abychom byli velmi silní. Například, pokud se jedná o učinění různých rozhodnutí, která by mohla ovlivnit jiné. Nebo, pokud se jedná o to, abychom jiným ukázali cestu. Jako u dětí, kdy je velmi často nutné, je kousek doprovodit, probudit v nich autoritu, až jsou samy schopny být odpovědny za svůj život. Tento anděl nám přitom pomůže.

Další témata: Výchovné problémy - omezovat děti - politika - odnímat ostatním odpovědnost - hledání kontroly - hledání kritiky - závislosti.

Tělesná úroveň: Paže - klouby - záda - oblast ramen.

Duševní pozadí:Paže: symbol síly; moci; kontakt s vnějším světem; někoho obejmout; něco si držet od těla."

Klouby: projev pohyblivosti; rozpoznat hranice; trvat na něčem; strnulost."

Bolesti v zádech: nebýt samostatný/á; nevědomá neupřímnost; cítit se stále pod tlakem; nenalézat žádnou oporu."

Oblast ramen: vnímat a cítit potlačenou zátěž; stále utlačovat nesnesitelné; příliš mnoho na sebe nakládat a neumět to zvládnout."

Meditace
Představ si, že jsi učitel/ka a doprovázíš svoji třídu na výletě. Tvoji žáci jsou dospívající mládež a jsou přesvědčeni o všem, co chtějí a co dělají. Tvoje a jejich představy jsou zcela rozdílné. Pokus si nyní představit: Stojíš s nimi před ukazatelem cest. Tvoji žáci chtějí jít kratší, ale poněkud nebezpečnější cestou. Její pěšinky by mohly být i pro zkušené turisty velmi nebezpečné! Ty trváš na tom, že je potřeba jít delší, ale jistější cestou, která všechny bezpečně dovede do cíle. Ukázal/a jsi jim směr, jemně, ale rozhodně. Přesvědčil/a jsi je svou laskavou autoritou.

« Anděl blahobytu a hojnostiAnděl spirituálního růstu »