Anděl blahobytu a hojnosti

„Dovolím, aby můj život byl bohatě obdarován."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se naučíme přemýšlet o blahobytu a potom jej pomocí našich myšlenek transformovat do našeho života. Vesmír je pro člověka velmi bohatý. Jen omezenými myšlenkami nemůžeme nikdy získat to, co nám náleží. Pokud požádáme o hojnost, dostane se nám jí.

Další témata: Neumět si představit blahobyt a hojnost - peníze činí člověka nešťastným - závidět jiným blahobyt - strach z provinění - strach se zajištění penězi.

Tělesná úroveň: Alergie - močový měchýř - krk - záněty - poruchy spánku.

Duševní pozadí: „Alergie: intenzivní, neúmyslná, nerozpoznatelná agresivita; potlačená vitalita, zvláště na jaře; nadměrné reakce na tělesné úrovni; kontaktní alergie: „S tím nemohu nic více dělat"!
Močový měchýř: zajistit si ulehčení, úlevu; něco nebo někoho opustit; být pod tlakem; být v napětí.

Krk a krční problémy: naučit se komunikaci; něco nespolknout; něco uvízlo v krku; chtivost, která zaplnila krk."

Záněty: nevyřešené konflikty; agrese a zablokování energie; obranné reakce, zvláště u nových požadavků."

Poruchy spánku: nechtít převzít kontrolu; neustále kolující myšlenky; strach, příliš mnoho energie."

Meditace
Představ si, že je jaro. Přioblékneš si něco teplého a jdeš na procházku. Posadíš se pod jabloň, která právě začala kvést. Představuješ si, jak rozkvétá jedno poupě za druhým. Rozkvetly stovky, tisíce, statisíce nových květů. A teprve potom přicházejí plody! Představ si, kolik marmelády, koláčů, dortů z nich můžeš udělat. Sbíhají se ti sliny v ústech? Nikdy nesmíš zapomenout na to, že příroda je bez hranic. Je velkorysá a nabízí hojnost všeho.

« Anděl tvůrčí moudrostiAnděl vědomí odpovědnosti »