Anděl starého vědění

„Mám odvahu, abych důvěřoval své vnitrní moudrosti."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se můžeme vždy spolehnout na naše vnitřní vědění a moudrost. Často vnímáme, co je správně a co je špatné, a přesně to zase potlačujeme. Dostavují se pochyby, které ovlivňují intelekt. Čím více necháme rozšířit naše vědomí, čím více kanálů otevřeme ve vyšších rovinách, tím více se blížíme našemu vědění a moudrosti, která leží uvnitř každého z nás. Pokud dosáhneme kontaktu s tímto andělem, poprosíme ho, aby nás vedl, abychom se ještě více přiblížili pravdě a osvícení, které nám i ostatním lidem může nadále pomáhat v našem životě.

Další témata: Strach z parapsychologických fenoménů - být médiem - jasnozřivost - symbolika snů - channelig - stoprocentně důvěřovat našemu vnitřnímu hlasu.

Tělesna úroveň: Bolesti hlavy - hypofyza - podráždění smyslů.

Duševní pozadí:Bolesti hlavy: Přetížení; nadměrné zdůrazňování intelektu; perfekcionismus; něco se usadilo v hlavě; jít hlavou proti zdi; něco si namlouvat; mít „zakryté hledí"."

Hypofyza /podvěsek mozkový/ 3. oko: vhled; žít podle vnitřních hodin, podle vnitřního rytmu."

Podráždění smyslů: přetěžování; namlouvání si něčeho; nechat se něčím oklamat; utopit se ve spotřebním ruchu."

Meditace
Sedni si uvolněné na židli. Nohy nechej pevné opřené na podlaze. Chodidly vnímáš a cítíš podlahu pod tebou. /Pokud je to možné, vyzuj si boty./ Nechej nyní proudit myšlenky od chodidel skrze celé tělo až do hlavy, až ke klenbě lebeční. Nyní si představ, jak se temeno hlavy otevírá a spojuje se s zářícím světlem. Pociťuj, jak světlo do tebe proniká jemnými paprsky. Nechej toto světlo proudit v celém tvém těle, a pociťuj, jak té prosvětluje a jak září z tvého nitra, jsi ve spojeni se andělem slunce.

« Anděl tvůrčího slovaAnděl činorodosti a úspěchu »