Anděl činorodosti a úspěchu


„Myslím na sebe a svůj úspěch."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se můžeme naučit věřit ve svůj úspěch a nechat ho vstoupit do našeho života. Velmi často se sami bráníme úspěchu, protože nevěříme, že bychom jej mohli dosáhnout. Nebo také pochybujeme o vlastní hodnotě a myslíme si, že si úspěch vůbec nezasloužíme. Tento anděl nám pomůže přenést naše přání a představy, naši každodenní práci nebo léčitelské úspěchy nejprve do našich myšlenek, a potom teprve do skutečné reality a dovést nás k úspěchu. Někdy úspěch není otázkou toho, že chceme nebo můžeme, ale otázkou toho, že dovolíme, aby se úspěch dostavil.

Další témata: Pečlivá práce - myšlenky přeměnit v činy - finanční úspěch - překonat vlastní hranice - nemyslet na neúspěch - učinit nekonvenční kroky - propůjčit sílu našim snům.

Tělesná úroveň: Kosti - stres - osteoporóza - vysoký krevní tlak.

Duševní pozadí: Kosti: zastávat jen rozumové hledisko; plnění norem, úporné dodržování principů."

Stres: přehnaná ctižádost; chtít někomu něco dokazovat; být příliš vysoko; zneužívat svoji vnitřní sílu."

Osteoporóza: nedostatek stability; být málo pevný/á; nosit na sobě příliš mnoho zátěže; staré životní vzory."

Vysoký krevní tlak: být pod neustálým tlakem; permanentní připravenost k obrané; nezvládnuté autoritativní konflikty; potlačená agrese; zablokovaná aktivita."

Meditace
Představ si, že jdeš do kina a sleduješ film o nějakém úspěšném člověku. Posloucháš jeho životní příběh, jeho cestu životem. Pozorně vnímáš situace, které se pro něj staly úspěšné. Tento člověk vypráví například o strašlivé bouři v jeho životě a o tom, jak ji překonal. Od té doby již neměl strach z počasí. Designér informoval o velkém skoku v jeho kariéře - oděvu, který se stal nedílnou součástí na jeho cestě vzhůru. Jeho jméno se objevilo v médiích, banka mu poskytla jakýkoli úvěr. Zcela okouzleně nasloucháš všem těmto zprávám a film pomalu končí. Zbývá tento příběh sdělit ještě jednou. Je to tvůj příběh. Naslouchej mu a usmívej se.

« Anděl starého věděníAnděl opuštění »